top of page

Centrum sociálních služeb Praha > Služby > Městské ubytovny

MĚSTSKÉ
UBYTOVNY

☏ +420 739 797 044
✎ mna@csspraha.cz
★ najemniagentura.praha.eu

Nacházíte se v nevyhovující bytové situaci nebo nemáte kde bydlet?

O Městských ubytovnách

Městská ubytovna (dále jen "MUb") je ubytovací zařízení pro osoby, které jsou bez domova nebo jsou ohroženy ztrátou bydlení a pobytem na ulici jsou zranitelné z důvodu svého věku či zdravotního stavu. MUb jsou zřizovány hlavním městem Prahou pod koordinací Centra sociálních služeb Praha ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb. 

Základní funkce

  • Ubytování na základě smlouvy o ubytování na 1 rok s možným prodloužením. 

  • Možná spolupráce se sociálními pracovníky, kteří na MUb působí a nabízí podporu ve stabilizaci sociálně nepříznivé situace a zajištění následného standardního bydlení.

Cílová skupina / klientela

​Cílovou skupinou MUb jsou dospělé osoby dlouhodobě pobývající v Praze v sociálně nepříznivé situaci, které jsou v bytové nouzi a jsou ohroženy riziky spojenými s životem bez přístřeší.

Při výběru zájemců o ubytování jsou zohledněna tato kritéria: 

  • věk

  • zdravotní obtíže či omezení

  • bytová situace / nouze a její akutnost

  • příjem do čtyřnásobku životního minima

  • ochota aktivně řešit svou nepříznivou situaci

 

Tým Městských ubytoven

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon
E-mail
Mgr. Kristýna Andrlová, LL.M.
vedoucí pracoviště
kristyna.andrlova@csspraha.cz
Bc. Jan Šoltys
koordinátor klientské práce
jan.soltys@csspraha.cz
Patrik Plvan
klientský realitní poradce
patrik.plvan@csspraha.cz
Mgr. Anežka Polášková
administrativa MNA
739 797 044
anezka.polaskova@csspraha.cz
Tereza Táborská
poradkyně pro nájemníky
tereza.taborska@csspraha.cz
Tomáš Halbich
technik
tomas.halbich@csspraha.cz

_

bottom of page