• Nacházíte se zde:
  • Projekty
  • Koordinace systémového řešení bezdomovectví v Praze

Koordinace systémového řešení bezdomovectví v Praze

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015212


Projekt je zaměřen na systémový přístup k řešení bezdomovectví na území hlavního města Praha. V rámci projektu vznikne platforma pro setkávání zástupců všech klíčových poskytovatelů sociálních služeb pro osoby bez domova, zástupců jednotlivých městských částí a dalších relevantních aktérů. Hlavním výstupem projektu bude Metodika pro práci s lidmi bez domova členěná na část určenou pro pracovníky sociálních služeb, pracovníky sociálních odborů, městskou policii a další spolupracující subjekty.

Realizace projektu od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, tj. 24 měsíců.

Odborný garant projektu Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D.
Kontakt filip.pospisil@csspraha.cz

 

 

Logo EU ESF OP zaměstnanost