• Nacházíte se zde:
  • Pracoviště
  • Intervenční centrum (pomoc obětem domácího násilí)

Intervenční centrum (pomoc obětem domácího násilí)

V České republice bylo domácí násilí mnoho let považováno za okrajový jev a často bagatelizováno názorem, že jde o soukromou záležitost, kterou si musí partneři vyřešit sami mezi sebou. Z mezinárodního průzkumu ve 24 zemích, do nichž se zapojila v letech 2002/3 i Česká republika, vyplývá, že domácí násilí zažilo v průběhu svého života 38 % žen. Hovoří se o fyzickém, psychickém, sexuálním, ekonomickém nebo sociálním násilí. Zranění způsobená partnerem si vyžádala ošetření u více než čtvrtiny žen. Z nich pak pouze 3 % uvedla, že proti násilníkovi bylo vzneseno obvinění, ale jen 1 % žen odpovědělo, že toto obvinění vedlo k soudnímu rozhodnutí. Při koncipování účinného systému důslednější ochrany před domácím násilí česká legislativa stále ještě dohání vyspělé evropské země. S účinností od 1. 6. 2004 se stalo týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě trestným činem podle § 215a trestního zákona. Ochrana osob ohrožených DN se rozšířila zákonem 135/2006 Sb. Proto od 1. ledna 2007 získala Policie ČR oprávnění vykázat násilníka z bytu nebo z domu na deset dní. V této souvislosti vznikla i nová služba sociální prevence ,,intervenční centrum", které je výhradně zaměřeno na pomoc osobám ohroženým DN, tj. ženám, mužům, seniorům a osobám se zdravotním postižením. Ze zákona musí tuto službu zajistit každý z krajů. Hl. m. Praha zřídilo službu intervenčního centra 1. ledna 2007 při příspěvkové organizaci Centra sociálních služeb Praha. Popis služby je uveden v zákoně 108/2006 Sb. pod § 60 a.

Obecný popis základní poskytované služby:

Intervenční centrum je dle zákona povinno nabídnout první kontakt osobě ohrožené domácím násilím nejpozději do 48 hodin od doručení faxu od Policie ČR s úředním záznamem o vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Pomoc IC může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány ambulantně.

Popis služby:

  • odborné sociální a psychologické poradenství, poskytnutí krizové intervence, možnost účasti v podpůrné socioterapeutické skupině,
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (sociálně právní poradenství - formou osobní, telefonické a e-mailové konzultace k DN, podporu při jednání s policií, sociálním odborem a dalšími institucemi, pomoc při vypracování písemných žádostí a podání a při sepsání návrhu k soudu na vydání předběžného opatření o prodloužení doby policejního vykázání).

Součástí služby je zajištění interdisciplinární spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně právní ochrany dětí, útvary Policie ČR a obecní policie, nestátními a charitativními organizacemi, jakož i ostatními orgány veřejné správy.

V rámci intervenčního centra funguje také program VIOLA, který nabízí pomoc osobám konfliktním (tedy i po vykázání ze společného obydlí) či lidem, kteří mají konfliktní vztahy se svými blízkými/rodině).

Cílová skupina/klientela:

  • osoby ohrožené domácím násilím,
  • osoby blízké osobám ohroženým DN,
  • osoby, v jejichž okolí se DN odehrává,
  • odborníci (PČR, MP Praha, OSPOD, právníci přestupkových oddělení, soudci, sociální pracovníci a členové interdisciplinárních týmů).

Ceník poskytovaných služeb:

  • všechny úkony a služby jsou bezplatné.

Oblast působnosti pracoviště dle registrace soc. služby:

  • služba sociální prevence: intervenční centrum pro osoby ohrožené DN v hl. m. Praze.

Informace o pracovišti:

Název pracovištěIntervenční centrum (pomoc obětem domácího násilí)
Adresa pracoviště: Chelčického 39, 130 00 Praha 3 - MAPA
Kontaktní telefon na pracoviště: 281 911 883, 734 510 292
Kontaktní e-mail na pracoviště: icpraha@csspraha.cz
Kontaktní fax na pracoviště: 281861580
Jméno a příjmení vedoucího pracoviště: Mgr. Barbora Holušová
Telefon na vedoucího pracoviště: 281 911 883, 731 056 736
E-mail na vedoucího pracoviště: barbora.holusova@csspraha.cz

Provozní hodiny pracoviště:

 Pondělí 8:00 - 18:00 - (8:00 - 8:30 a 17:30 - 18:00 pouze pro objednané klienty)
 Úterý 8:00 - 19:00 - (8:00 - 8:30 a 17:30 - 19:00 pouze pro objednané klienty)
 Středa 8:00 - 19:30 - (8:00 - 8:30 a 16:30 - 19:30 pouze pro objednané klienty)
 Čtvrtek 8:00 - 19:00 - (8:00 - 8:30 a 16:30 - 19:00 pouze pro objednané klienty)
 Pátek 8:00 - 15:00 - (8:00 - 8:30 a 14:00 - 15:00 pouze pro objednané klienty)

Další informace naleznete na stránkách Intervenčního centra.

 

CENA POLICIE ČR A CSSP SPOLEČNĚ PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ ... Více zde