Historie linky důvěry

Historicky byla důvodem vzniku linek důvěry snaha o prevenci sebevražd obyvatelstva. Dnes mají linky důvěry daleko širší pole působnosti, nicméně poskytování krizové pomoci klientům, kteří se ocitají v situaci ohrožení zdraví nebo života, je stále jednou z důležitých funkcí linky důvěry. 
Pražská linka důvěry (PLD) byla založena roku 1991 a od svého vzniku poskytuje své služby non stop na telefonním čísle 222 580 697. Zřizovatelem Pražské linky důvěry je Centrum sociálních služeb Praha (CSSP). Původně byla součástí krizového centra RIAPS, v roce 2007 se organizačně oddělila a stala se samostatným střediskem CSSP. Pražská linka důvěry poskytuje telefonickou krizovou pomoc (dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) volajícím z celých Čech. Svou nabídku postupně rozšířila i o poskytování internetového poradenství formou e-mailu (od roku 2008) a chatu (od roku 2012).