Healthy and Free

Healthy and Free je projekt online prevence a včasné intervence poruch příjmu potravy, zaměřený na podporu duševního zdraví, sebepřijetí a pozitivních postojů k sobě i jídelnímu chování. E-clinic z.ú. (www.ecinstitut.cz) ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence (www.prevence-praha.cz) a ROS (Norsko), získala v rámci Norských fondů 2015/2017 grant na vývoj tohoto programu. Projekt trvá do dubna 2017.


Vycházíme především z poznatků z předchozího evropského projektu ProYouth a sdílení zkušeností s Norským partnerem, na základě kterých vytváříme webový portál pro dospívající a dospělé v riziku poruch příjmu potravy. Cílová skupina jsou tedy ti, kteří mají obavy z přibírání, jsou výrazně nespokojeni se sebou a svou postavou, mají problémové jídelní chování, až po nemocné poruchami příjmu potravy, především ty, kteří dosud nevyhledali odbornou léčbu.


Poruchy příjmu potravy jsou onemocnění často spojené se studem a strachem ze stigmatizace, mnoho jedinců v riziku a nemocných, vyhledá odbornou pomoc pozdě nebo vůbec ne, což výrazně snižuje šanci na uzdravení. Řada studií v zahraničí ukazuje, že právě internetové programy včasnému vyhledání adekvátní péče napomáhají, a to díky anonymitě a nízkoprahovému přístupu. Cílem je také nabídnout v prostředí internetu protiváhu stránkám propagujícím nezdravé postoje a chování (např. proanorektické stránky), ale i bulvárním médiím, korigovat nepravdivé a nepřesné informace, např. o redukčních dietám a osvědčených receptech na „zdravé“ stravování, které se na internetu šíří.


Portál obsahuje jak odborné informace o možnostech pomoci, svépomocné materiály, tak články a blogy s populární tématikou z oblasti lifestyle, hubnutí, diet, stravování.
Všichni návštěvníci mohou položit anonymní dotaz na moderovaném diskuzním fóru nebo anonymně chatovat s klinickým psychologem, který jim může v indikovaných případech pomoci vhodnou léčbu vyhledat a k léčbě je motivovat.
Na stránkách naleznou doporučení také rodiče a učitelé (jak rozpoznat známky onemocnění, co je v kompetenci školy a co již ne), učitelé zde naleznou také doporučení pro výběr preventivního programu ve škole. Stejně jako ostatní návštěvníci mohou, jak učitelé, tak především rodiče, využít anonymní konzultace na fóru nebo chatech.

Stránky projektu a anonymní poradenství naleznete na www.healthyandfree.cz
(alternativní adresy také www.pomocppp.cz, www.proyouth.eu)
Promovideo na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WbaYPVssJmM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

letáček