• Nacházíte se zde:
  • Projekty
  • Ukončené
  • Efektivnější pomoc obětem domácího násilí prostřednictvím interdisciplinární spolupráce - přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí

Efektivnější pomoc obětem domácího násilí prostřednictvím interdisciplinární spolupráce - přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí

Projekt registr. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00426 - "Efektivnější pomoc obětem domácího násilí prostřednictvím interdisciplinární spolupráce - přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí" - grantový projekt byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Od prosince 2012 do konce listopadu 2014 realizuje Centrum sociálních služeb Praha, p.o. - Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím IC Praha nový projekt OP LZZ s mezinárodní účastí, který by měl přispět k efektivnější pomoci a podpoře klientek, které v hl. m. Praze řeší domácí násilí.

Partnery v projektu jsou organizace:

  • Kolping Österreich - azylový dům v Mistelbachu,
  • Centrum na ochranu před násilím v Horním Rakousku v Linci, 
  • Asociace GEA pro solidaritu žen proti násilí v Bolzanu v Itálii,
  • The Wolververhampton, jedna z největších charitativních organizací ve Velké Británii, která pomáhá ženám a dětem, které zažily DN, a rovněž lidem bez domova.

Na konferencích a workshopech i na pracovních stážích chceme získávat zkušenosti od zahraničních partnerů a využívat příklady dobré praxe pro práci s našimi klientkami. Bude nás zajímat, jak vypadá systém ekonomické podpory státu pro oběti DN v těchto zemích, jak se využívají programy proti násilí a poradny pro násilné osoby, budeme hledat příklady dobré praxe při práci s ohroženými osobami a dětmi z ohrožených rodin. Jedno z témat, které nás rovněž zajímá, bude zkušenost hornorakouského Centra na ochranu před násilím s procesním doprovázením obětí DN při trestním a civilním řízení a poskytováním psychosociální podpory těmto klientkám. Budou vydány 4 publikace zaměřené na příklady dobré praxe ze zahraničí a na informace o systému ochrany před DN v partnerských zemích. V průběhu projektu proběhnou odborné semináře s cílovou skupinou, kde budeme prohlubovat získané informace a poznatky z ochrany před domácím násilím v zahraničí. Cílovou skupinou jsou zástupci organizací a institucí kraje Praha - především pracovníci z MHMP, úřadů městských částí a neziskových organizací. Základní cílovou skupinu tvoří 50 odborníků z interdisciplinárního týmu v hl.m. Praze zaměřeného na řešení problematiky domácího násilí. Projekt nabídne přibližně 438 účastí na nejrůznějších aktivitách projektu.

Informace o projektu najdete na www.csspraha.cz nebo www.intervencnicentrum.cz

 

Sídlo kanceláře: Intervenční centrum CSSP, Modřínová 1, 180 00 Praha 8 - Ďáblice
Kontaktní osoba: PhDr. Marie Šusterová
Kontaktní telefon: +420 604 231 085
Další informace: www.intervencnicentrum.cz


Grantový projekt je financován z OP LZZ - z oblasti podpory Mezinárodní spolupráce. Projekt byl podpořen částkou 4 725 768,08 Kč.