Články

Rekonstrukce azylových domů (klik)

27. 8. 2019 |

V srpnu 2019 byla zahájena rekonstrukce objektů Azylového domu Šromova, Azylového domu pro ženy, Azylového domu s ošetřovatelskou službou ADOS a Azylového domu Skloněná. Díky rekonstrukci dojde ke zlepšení a zefektivnění sociálních služeb poskytovaných v těchto zařízeních.

Po dobu rekonstrukce budou omezeny lůžkové kapacity uvedených azylových domů. Snížený komfort ubytování během rekonstrukce je uživatelům služeb kompenzován slevou z poplatku za ubytování. Aktuální informace o kapacitě služeb a poplatcích naleznete zde.

Rekonstrukce objektů je podpořena z Evropských strukturálních a investiční fondů, operačního programu Praha – pól růstu. Bližší informace jsou uvedeny zde.