Články

OMEZENÍ NĚKTERÝCH SLUŽEB CSSP – AKTUÁLNÍ STAV K 20.3.2020

20. 3. 2020 |

Vážení klienti a uživatelé našich služeb, s ohledem na současnou situaci ohledně pandemie onemocnění Covid-19 a související nařízení Vlády ČR jsme byli nuceni přistoupit k částečnému omezení některých našich služeb. K dnešnímu dni se jedná o tato opatření. Klikněte na nadpis článku.

Sociálně právní poradna Kontakt

 • od 20.3.2020 je zredukován počet pracovišť ze 2 na 1 – činnost pracoviště v Dělnické ul., Praha 7, byla převedena na pracoviště Ječná 3, Praha 2, které bude nadále plně v provozu.

Noclehárna pro osoby bez přístřeší na lodi Hermes

 • noclehárna je z bezpečnostních důvodů od 20.3.2020 mimo provoz.

Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

 • služby poraden jsou poskytovány pouze telefonicky a emailem.

Triangl – centrum pro rodinu

 • služby jsou poskytovány telefonicky a emailem,
 • pracoviště je zabezpečeno omezeným počtem pracovníků, kteří řeší napřímo pouze nejakutnější situace.

KC RIAPS

 • přerušen provoz denního stacionáře a souvisejícího lůžkového oddělení,
 • pozastaveno poskytování neakutních konzultací – je zajišťována pouze neodkladná krizová pomoc.

Dětská skupina BONA

 • s účinností od 20.3.2020 na dobu 14 dnů, tj. do 3.4.2020, je přerušen provoz.

Azylové domy (AD Skloněná, AD Michle, AD pro ženy, AD Šromova, AD pro matky s dětmi, AD pro rodiny s dětmi)

 • zákaz návštěv,
 • pozastaven příjem nových klientů (již domluvené nástupy do AD budou uskutečněny),
 • přímá práce s klienty je omezena na nejnutnější činnosti.

Azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS

 • přímá práce s klienty je omezena na nejnutnější činnosti,
 • omezení příjmu klientů s virózou (pouze po předchozí podrobné telefonické konzultaci).

Resocializační a reintegrační programy

 • nejsou uskutečňovány návštěvy klientů ve věznicích.

Pražské centrum primární prevence

 • jsou poskytovány pouze telefonické a emailové konzultace.

 

Ve všech pracovištích a službách CSSP jsou pak na nejnutnější minimum omezena všechna osobní jednání, a to i s úřady a institucemi, a je před osobním jednáním upřednostňována komunikace po telefonu nebo emailu.

Věříme, že všechna omezení služeb a pracovišť CSSP přijmete s pochopením, za což Vám předem děkujeme. Snažíme se touto cestou co nejvíce snížit riziko rozšiřování onemocnění Covid-19 v hl. m. Praze,

Činnost CSSP se vrátí do původního rozsahu všech služeb a pracovišť v co nejdřívějším možném termínu.