Články

Ohlédnutí za jednodenními konferencemi cyklu CESTA A ŽIVOT PARTNERSTVÍ V 21. STOLETÍ

12. 12. 2019 |

Hlavním fokusem konferencí byla kreativní snaha se zamyslet a podívat se na partnerské vztahy
v aktuální české společnosti. Cílem celého cyklu bylo podpořit něco tak velkého, tak důležitého a
tak významného, což partnerské vztahy bezesporu jsou. Zvolili jsme pro to tři různé aspekty ve
třech různých alternativních prostorách při třech různých významných dnech:

1) konference, pořádaná 12. února 2019, u příležitosti Národního týdne manželství
v alternativních prostorách kultovního pražského klubu Rock café na téma:
PARTNERSTVÍ A MANŽELSTVÍ aneb Je manželství stále atraktivní?
2) konference, pořádaná 15. května 2019, u příležitosti Mezinárodního dne rodiny
v reprezentativních prostorách Poslanecké sněmovna PČR na téma:
PARTNERSTVÍ A RODIČOVSTVÍ aneb Spočívá stabilita rodiny v kvalitním partnerství?
3) konference, pořádaná 10. října 2019, u příležitosti Světového dne duševního zdraví
v akademických prostorách Auly ÚJOP PedF UK v Hotelu Krystal na téma:
PARTNERSKÉ ROZCHODY A ROZVODY aneb Rozpadají se vztahy zbytečně?
Podařilo se získat záštitu Mgr. Mileny Johnové, radní magistrátu Hlavního města Prahy, Katedry
psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovi, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Stálé
komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Kromě Osvědčení vydávané CSSP
byly jednotlivé konference akreditovány Asociací klinických psychologů ČR.
V panelových diskuzích a na plénu se objevila celá řada odborníků:
Beníčková Tereza, Bc. (Česká asociace studentů psychologie), Fučík Petr, Mgr., PhD. (sociolog a
výzkumník), Hamplová Dana, prof., PhDr., PhD. (Sociologický ústav AV ČR), Horáková Adéla,
JUDr., Mgr. (Jsme fér!), Pöthe Peter, MUDr. (psychiatr a psychoterapeut), Přibilová Kateřina, Bc.
et Bc. (studentka a trenérka), Staněk Martin, ThLic., Mgr. (Akademická farnost Praha), Šiklová
Jiřina, PhDr., Csc. (socioložka a publicistka), Šmolka Petr, PhDr. (psycholog a manželský poradce),
Špatenka Pavel, MUDr. (hlubinně orientovaný psychoterapeut), Štyglerová Terezie, Mgr. (Český
statistický úřad), Šulová Lenka, prof., PhDr., Csc. (psycholožka a VŠ pedagožka), Titl Slavoj, PhDr.
(Psychoanalýza, supervize) a Vondřichová Zuzana, PhDr., PhD. (Gestalt terapie, supervize).
Účastníci zastupovali pestrou směs odborníků i laiků. Byli mezi nimi manželští a rodinní poradci,
psychoterapeuti, právníci, sociální pracovníci, ale i studenti a senioři. Na konferencích se celkem
setkalo (a v ideálním případě i inspirovalo) 359 lidí, zhruba 2/5 účastníků navštívili celý cyklus, 2/5
byli na dvou konferencích a 1/5 na jedné.
Kromě panelových diskuzí byla důležitá také aktivita, zkušenosti, názory a postoje samotných
účastníků, která byla uchopena pomocí techniky „open-space technology“ do celkem 12 diskuzních
témat. Výstupy z nich pak prezentovali nebojácní vyslanci jednotlivých skupin a díky jejich
souhlasu je možné na webu AMRP shlédnout videozáznami těchto vystoupení. Více informací
o celém cyklu, audio i videozáznamy, texty, tabulky i prezentace odborníků lze najít na:www.amrp.cz/projekty
Na den Svatého Valentina 14. 2. 2020, znovu v Rock Café Praha, chystáme další část na téma
PARTNERSKÉ NEVĚRY. Děkujeme všem organizátorům i účastníkům. Zůstaňte na příjmu!

CESTA A ŽIVOT PARTNERSTVÍ V 21. STOLETÍ

CESTA A ŽIVOT PARTNERSTVÍ V 21. STOLETÍ

CESTA A ŽIVOT PARTNERSTVÍ V 21. STOLETÍ

CESTA A ŽIVOT PARTNERSTVÍ V 21. STOLETÍ

 CESTA A ŽIVOT PARTNERSTVÍ V 21. STOLETÍ