Články

Nabídka akreditovaných výcviků v chatové a e-mailové krizové intervenci a poradenství

2. 2. 2021 |

Rádi bychom Vám za lektorský tým Pražské linky důvěry nabídli účast v aktuálně otevíraných (MPSV akreditovaných) výcvicích zaměřených na krizovou intervenci v internetovém prostředí (chat a e-mail). Tato forma komunikace je vzhledem k současné situaci stále více vyhledávaná a má svá specifika. Jsme připraveni výcviky dle okolností realizovat prezenčně i distančně, s oběma formami máme již dobré zkušenosti z loňských běhů. Vše probíhá ve spolupráci s Profesním institutem Jahodovka, jehož prostřednictvím probíhá i registrace.

 

13.15. 2. a 20.21. 2. 2021: Výcvik v chatovém a e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence - 40 hodin
Jde o kombinaci výcviků v chatové krizové intervenci a poradenství a v e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence. Účastníci se seznámí s obecnými charakteristikami krize a krizové intervence a s jejich aplikací v prostředí internetu, se zásadami a principy e-mailu a chatu, jejich možnostmi a limity, typologií kontaktů, metodikou, etickými aspekty práce, technickými možnostmi apod.

Cena kurzu: 7.400 Kč

Více informací a registrace ZDE

 

12.14. 3. 2021: Výcvik v chatové krizové intervenci a poradenství - 24 hodin 

Kurz vás uvede do základních principů krizové intervence, seznámíte se s možnostmi, specifiky a limity krizové intervence a poradenství prostřednictvím chatu. Dokážete přizpůsobit vyjadřování a komunikaci věku, schopnostem a potřebám klienta i specifikům poskytované služby. Také poznáte etické, provozní, technické a personální nároky na poskytování služby a nároky na samotného konzultanta.

Cena kurzu: 4.500 Kč

Více informací a registrace ZDE

 

9.11. 4. 2021: Výcvik v e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence - 24 hodin

Výcvik je zaměřen na specifika krizové intervence a poradenství prostřednictvím e-mailu. Seznámíte se s obecnými principy krize a krizové intervence a s jejich aplikací v rámci internetového poradenství. Výcvik dále vymezuje možnosti a limity této služby, zabývá se procesní a formální stránkou tvorby e-mailů.

Budou popsány různé typy kontaktů i uživatelů, metodické otázky, etické aspekty práce, ale i technické, provozní a personální podmínky nutné pro zavedení služby.

Cena kurzu: 4.500 Kč

Více informací a registrace ZDE

 

Lektoři vycházejí z dlouholeté praxe Pražské linky důvěry:
Mgr. Gryga Medřická Jitka, DiS.
Mgr. Jirásková Veronika
Mgr. Kruml Singerová Sylvie
Mgr. Lacka Jiří


Kontakty:
Martina Rydrychová
Email: martina.rydrychova@vossp.cz
Telefon: 773 784 894
 
Jarmila Kaucká
Email: jarmila.kaucka@vossp.cz