Články

Mottem „Vše pod jednou střechou“ prezentovalo Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) své služby na NGO Marketu, největším veletrhu neziskových organizací ve střední a východní Evropě

12. 4. 2019 |

NGO Market je jedinečnou jednodenní událostí, kde každý rok prezentuje svoji činnost přibližně 250 organizací z neziskového sektoru.

Letošní 20. ročník pokračoval v tématu „Příběhy občanské společnosti“. V jeho rámci pracovníci z azylových domů, Trianglu, Poradny pro manželství a mezilidské vztahy, Sociálně právní poradny Kontakt, Intervenčního centra a Pražské linky důvěry představili služby, které Centrum sociálních služeb Praha poskytuje pro všechny, kteří pomoc potřebují.

Stánek s mottem CSSP „Vše pod jednou střechou“ byl oživen obrazovkou s virtuální prohlídkou lodi Hermes a spoty zaměřenými proti domácímu násilí.

Je až neuvěřitelné, kolik organizací se snaží pozitivně ovlivňovat mezilidské vztahy, lidské příběhy a prostředí občanské společnosti, které jim není lhostejné. Všem zúčastněným patří bezesporu velké poděkování.

Praha, dne 11. 4. 2019; zpracovala: Gabriela Dolanská

ngo

ngo

ngo

ngo

ngo

ngo

ngo