Články

KRIZOVÉ CENTRUM RIAPS OD 1.5.2020 OPĚT ZAHÁJÍ AMBULANTNÍ PROVOZ

29. 4. 2020 |

S účinností od 1.5.2020 od 8 hod. se ruší omezení ambulantních konzultací (zrušení neakutních konzultací) v KC RIAPS. Pracoviště KC RIAPS od uvedeného data opět zahájí ambulantní konzultace, a to včetně neakutních konzultací. Ambulantní provoz v KC RIAPS bude ale zabezpečen tak, aby bylo co nejvíce eliminováno riziko přenosu infekce Covid-19 mezi klienty i zaměstnanci – používání odpovídajících OOP, pravidelná dezinfekce rukou i prostor, maximálně 3 klienti v čekárně apod. (dle doporučených postupů MZ ČR a KHS).

S účinností od stejného data a hodiny se zároveň v KC RIAPS upravuje provozní doba krizové telefonní pomoci pro občany s pocitem ohrožení z důvodu epidemie Covid-19. Tato krizová telefonní linka zůstává nadále v provozu, ale již pouze v denních hodinách (pondělí – neděle – 8 – 20 hod.).

Denní stacionář a lůžkové oddělení KC RIAPS zatím musí být stále uzavřeno.