Články

Jak na partnerské vztahy? Praha pomůže cyklem přednášek podpořit manželství

10. 2. 2019 |

Jedním z nejdůležitějších mezilidských vztahů je v rodinném systému vztah mezi partnery,
který se však v posledních třiceti letech dostává pod ohromný tlak. Asociace manželských a
rodinných poradců ČR se proto ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha rozhodla
na základě loňské úspěšné konference Asociace manželských a rodinných poradců ČR
uspořádat cyklus konferencí na téma Cesta a život partnerství v 21. století.
Hlavním cílem konferencí spolupořádaných Centrem sociálních služeb Praha bude kreativní
snaha zamyslet se a podívat se na partnerské vztahy v aktuální české společnosti. Cílem celého
cyklu je ve významné dny - Národní týden manželství, Mezinárodní den rodiny a Světový den
duševního zdraví - podpořit především partnerské vztahy, a tím i kvalitnější rodinný život.
Podle zkušeností pracovníků Poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy totiž v české
společnosti vzrostl tlak na upřednostnění výkonu nad vztahy, ekonomické prosperity nebo
například na „kult rodičovství“, který má často mezi partnery výrazný vliv na prožívání kvalitního
partnerství.
Celý projekt chce poukázat na velmi podceňovaný fakt, že právě kvalita partnerského vztahu
rozhoduje o kvalitě a stabilitě rodinného soužití. Nejdůležitějším vztahem, na kterém rodina stojí,
je právě vztah mezi dvěma partnery. Pokud partneři umějí produkovat a udržovat živý
dlouhodobý partnerský vztah, tak se tím výrazně zvětšuje pravděpodobnost stabilní rodičovské
spolupráce a rodinné pohody.

Celá tisková zpráva ZDE