Články

Domácí násilí se začíná v Praze projevovat i v soužití mladých lidí

10. 6. 2019 |

Tisková zpráva Magistrátu HMP

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/domaci_nasili_se_zacina_v_praze.html