Články

Děti, oběti domácího násilí

23. 10. 2019 |

Intervenční centrum CSSP rozšířilo od 1. 9. 2019 své služby o terapeutickou práci s dětmi z rodin zasažených domácím násilím.

Dětí se domácí násilí týká víc, než si myslíme. Doposud jsme nabízeli služby oběma rodičům – komplexní pomoc nenásilnému rodiči (osobě ohrožené) a možnost terapeutické péče rodiči, který se násilí dopouštěl. Rozšíření služeb o práci zaměřenou na děti, je logicky dalším krokem vycházejícím z faktu, že děti bývají leckdy domácím násilí zasaženy nejvíce. Z naší praxe se jedná o téměř 80% případů po vykázání násilné osoby ze společného obydlí a téměř 60% případů, kdy se na nás ohrožené osoby obrátí samy.

Dítě se u nás do terapie dostane prostřednictvím zákonného (nenásilného) rodiče nebo je rodiči terapie pro dítě doporučena (OSPOD či soudem atp). Nenásilný rodič nejprve hovoří se soc. pracovníkem. Před započetím samotné terapie s dítětem mapujeme rodinnou situaci, abychom získali maximum relevantních informací, které následně vyhodnocujeme a navrhujeme nejvhodnější postup. Dále s dítětem pracuje psycholožka, která kooperuje s klíčovým sociálním pracovníkem.

Cílem terapie je nejen zprostředkovat dítěti informace o jeho právech, přiměřeně věku ho informovat o stávající situaci ale také o tom, co se děje v rodině. V rámci terapie může dítě sdílet a zpracovat zkušenosti s prožitým násilím, tak aby se zabránilo další traumatizaci dítěte. Jsme schopni také rodiče znovu podpořit a ujistit v jejich rodičovských kompetencích v návaznosti na násilí v rodině. Rovněž mohou terapeuti či soc. pracovníci zprostředkovat rodičům náhled na situaci jejich dítěte a podpořit zdravé vztahy mezi rodičem a dítětem. I nenásilný rodič může pracovat s terapeutem na svých rodičovských kompetencích ve vztahu k dítěti.

„Věříme, že tato nabídka pomůže rodinám zasaženým domácím násilím, zejména dětem, ale i jejich rodičům se vyrovnat alespoň minimálně s nezdravou rodinnou situací,“ doplnil Mgr. Tomáš Ján, MBA, ředitel Centra sociálních služeb Praha.
V případě potřeby jsou pracovníci Intervenčního centra na telefonu 281 911 883, 734 510 292. Více naleznete na webových stránkách: www.intervencnicentrum.cz a www.csspraha.cz.

Praha dne 10. 10. 2019

 

TZ v pdf ZDE