Články

CSSP POSTUPNĚ VRACÍ SVÉ SLUŽBY DO BĚŽNÉHO PROVOZU

18. 5. 2020 |

V ČR skončil nouzový stav, a tak i CSSP bude postupně vracet činnost svých služeb do běžného provozu. Již od 1.5.2020 jme plně obnovili činnost Dětské skupiny Bona a poskytování ambulantních služeb v Krizovém centru RIAPS. Od 18.5.2020 pak obnovujeme příjem nových klientů do všech našich azylových domů.

Od 25.5.2020 se k plnému provozu (včetně poskytování klasických přímých ambulantních služeb) vrátí i pracoviště

  • Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy,
  • Triangl – centrum pro rodinu,
  • Sociálně právní poradna Kontakt (bude obnovena činnost pracoviště v Dělnické ul.),
  • Intervenční centrum,
  • Resocializační a reintegrační programy,
  • Pražské centrum primární prevence.

Od 25.5.2020 bude též obnovena činnost denního stacionáře a lůžkového oddělení Krizového centra RIAPS. K 31.5.2020 pak bude zrušena krizová telefonní linka (739 557 574) provozovaná tímto pracovištěm po dobu krizového stavu.

Těšíme se na Vás v našich službách.