Články

CSSP NABÍZÍ POMOC OBČANŮM V PSYCHICKÉ KRIZI

27. 3. 2020 |

Cítíte úzkost ze současné situace, která narušuje Vaši schopnost fungovat? Cítíte se ohroženi a chybí Vám podpora a pocit bezpečí?
CSSP Vám nabízí nonstop telefonickou krizovou pomoc na dvou specializovaných telefonních linkách:
222 580 697 – Pražská linka důvěry
739 557 574 – Krizová linka KC RIAPS
NEMUSÍTE V TOM BÝT SAMI, JSME S VÁMI.
Centrum sociálních služeb Praha