Články

Centrum sociálních služeb Praha slaví první rok od zahájení provozu „Dětské skupiny Bona“

29. 9. 2018 |

Právě před rokem byl zahájen provoz Dětské skupiny Bona, zařízení alternativní péče s celodenním provozem zaměřené na mimoškolní výchovu a vzdělávání. Projekt vznikl ve spolupráci hlavního města Prahy s Centrem sociálních služeb Praha (CSSP), které je zároveň jeho provozovatelem. Dětská skupina BONA poskytuje služby nerodičovské předškolní péče pro děti od 2 do 6 ti let s maximální kapacitou 12 dětí. Většina malých návštěvníků si toto zařízení oblíbilo i kvůli přívětivé rodinné atmosféře a starostlivému týmu, který dětem zajišťuje každodenní program s řádnou péči zaměřenou na jejich rozvoj osobnosti.

„Těší mě, že se nám podařilo prosadit a podpořit zřízení této dětské skupiny. Uvědomujeme si, že v České republice a tedy i v Praze je v současné době nedostatek dětských předškolních zařízení. Vznik dětské skupiny Bona je reakcí na neutěšený stav zejména rodičů, kteří se chtějí vrátit po rodičovské dovolené do zaměstnání a nemají kam umístit své děti. Jsem přesvědčený, že projekt dětských skupin je určitou alternativou mateřských škol a do budoucna se může stát řešením problémů mladých rodin a po ročním fungování nás ve správnosti našeho rozhodnutí utvrzuje i zájem o tuto službu,“ uvedl k ročnímu provozu zařízení radní hl. m. Prahy pro sociální oblast Daniel Hodek.

Každé dítě může zařízení navštěvovat celodenně nebo ve zkrácené denní době tak, aby byla svými podmínkami přizpůsobena skutečným potřebám rodičů. V centru lokality Černý Most (Šromova 862, Praha 9) bude Dětská skupina BONA tvořit zázemí malé heterogenní skupiny dětí, která bude optimálně rozvíjet a respektovat jejich individuální potřeby. „Prvotní myšlenkou a smyslem realizace projektu bylo rozšířit nabídku poskytovaných služeb CSSP rodičům dětí z různého sociálního prostředí v pomoci při návratu na trh práce na území hl. m. Prahy“, uvedl Tomáš Ján, ředitel CSSP.
Důraz je kladen na optimální rozvoj dětí, respektování jejich individuálních potřeb a zvláštností, efektivní práci s malými skupinami dětí, ale také na flexibilní přístup vůči rodičům.
Provoz je zajištěn v pracovní dny od 7:00 – 17:00 hod. Dětem i personálu jsou k dispozici dvě herny, šatna, sklad, kancelář, sociální zařízení, kuchyň a vlastní uzamykatelná zahrada s herními prvky. Dětem je celodenně zajištěn pitný režim, 2x denně svačina a jednou teplý oběd. „Vzhledem k umístění objektu v centru lokality sídliště Černý Most a jeho atraktivnímu pozemku, který byl upraven a revitalizován na dětské hřiště, oslovuje toto zařízení obyvatele ze všech sociálních prostředí. DS BONA je otevřena veřejnosti, klientům CSSP i jeho zaměstnancům. Rád bych doplnil, že děti nabíráme v průběhu celého roku“, dodal ředitel Ján.
Projekt Dětské skupiny Bona vznikl prostřednictvím Operačního programu Praha Pól růstu, z jehož finančních prostředků se podařilo v průběhu roku 2017 zrekonstruovat 2 bytové jednotky objektu Azylového domu Šromova, které vytvořili potřebné zázemí.

 


Více naleznete na www.dsbona.cz; www.csspraha.cz

Statistika pracoviště za období 11/2017 - 09/2018
Kapacita zařízení- 12
Počet dětí (za celé období)- 28
Počet ukončení docházky- 9
Počet úvazků – pedagogický personál- 4
Počet úvazků – ostatní personál- 1,5
Cena za službu péče o dítě- 2 300 Kč/měsíc
Cena za celodenní stravné- 40 Kč/den

Praha 24. 9. 2018; zpracoval: Gabriela Dolanská

 

Bona prostory

Bona