• Nacházíte se zde:
  • Projekty
  • Ukončené
  • Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů

Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů

Projekt Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů byl schválen Radou HMP usnesení č. 0576 ze dne 24. 5. 2006.

Projekt Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů vytvářel na úrovni pražského regionu systém pomoci skupinám ohroženým sociálním vyloučením při návratu na otevřený trh práce, konkrétně občanům se záznamem v rejstříku trestů, v nejistých bytových podmínkách a bez domova. Nastavil tak nízkoprahový, individuální program zaměřený na obnovu a rozvoj klíčových kompetencí, znalostí, dovedností a schopností příslušníkům ohrožených skupin. Individuální nastavení znamená, že je s uživateli projektu uzavírán kontrakt, který zohledňuje jejich potřeby a provede je těmi částmi nabídky projektu, které podpoří jejich konkurenceschopnost na pražském trhu práce.

Projekt byl ukončen ke dni 31.8.2008.