Články

ZIMNÍ OPATŘENÍ 2018/19 – HUMANITÁRNÍ POMOC LIDEM BEZ DOMOVA (klik)

29. 11. 2018 |

V sobotu 1.12.2018 zahajuje CSSP, ve spolupráci s dalšími poskytovateli sociálních služeb pro lidi bez domova, tzv. Zimní opatření. Jedná se o ucelený systém humanitární pomoci, který má v zimním období umožnit lidem bez domova přečkat tento kritický čas v přijatelných podmínkách, s podporou a pomocí poskytovatelů služeb i zainteresovaných organizací a institucí a zajistit tak v co největší míře ochranu zdraví i samotného života lidí bez domova v hl. m. Praze. Do systému této humanitární pomoci spadá otevření bezplatných zimních nocleháren, rozšířený provoz nízkoprahových denních center, nepřetržitý provoz terénních programů a další související služby. Veškeré tyto činnosti budou realizovány nad rámec všech celoročně provozovaných služeb.
Některé ze služeb byly zprovozněny již minulý a tento týden, jelikož mrazivé počasí dorazilo do Prahy trochu dříve. Již nyní lidé bez domova v Praze mají tedy možnost například využít bezplatného noclehu v noclehárně CSSP na lodi Hermes nebo se i v nočních hodinách mohou obracet na terénní pracovníky Naděje. V sobotu 1.12.2018 tyto služby doplní zbytek uceleného systému pomoci realizovaného v rámci tzv. Zimních opatření.
Všem lidem bez domova přejeme přívětivou zimu a těšíme se na setkání s nimi v našich zimních službách.
Všem spolupracujícím organizacím a institucím podílejícím se na Zimních opatřeních děkujeme za spolupráci a odhodlání.
Všechny obyvatele Prahy prosíme o empatii, shovívavost, vstřícnost a uvědomění si, že i lidé bez domova patří k naší společnosti a jsou jedněmi z nás.