Články

V klidu a bez násilí diskutovali odborníci z Centra sociálních služeb Praha (CSSP) nejen na téma krizové komunikace u dlouhodobě nespokojených párů „Mezi ploty“

30. 5. 2018 |

Ve dnech 26. a 27. 5. 2018 obohatili 26. ročník festivalu „Mezi ploty“ 2018 odborníci z Centra sociálních služeb Praha.
V Srdcích rodinné a alternativní zóny proběhly odborné diskuze, poukazující na problémy, o kterých je potřeba mluvit.
Za Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy diskutoval Mgr. Tomáš Blaha s účastníky "Jak na krizovou komunikaci u dlouhodobě nespokojených párů“. Mgr. Martina Pavla Sládková otevřela aktuální téma „Role otce v současné rodině“.
Odborníci z Trianglu přednesli příspěvky, které vedly k zamyšlení nad rozvodem jako nad společnou zátěží pro všechny zúčastněné, především s ohledem na děti.
Za Krizové centrum RIAPS vystoupil MUDr. Róbert Kačeňák s tématem Kognitivně-behaviorální terapie jako efektivní metody pomoci u nejrozšířenějších psychických poruch. Příspěvkem „Analytická psychologie jako prostředek k poznání vnitřního světa“ Mgr. Tomáš Holcner přiblížil lidem základní pojmy tohoto hlubinného směru a jeho přínosu k porozumění vlastnímu prožívání
Výstavní panely s příběhy lidí z Intervenčního centra poukázaly na tématiku domácího násilí v rámci probíhající kampaně „Má mě rád/a, nemá mě rád/a“.
Přiblížením témat "Schizofrenie vztahu", "Sny o vztazích" a "Osamělost v davu" završila problematiku domácího násilí Mgr. Zuzana Chomová v sérii debat s významnými osobnostmi „Wolfoviny“, které měly za cíl vést k zamyšlení, co českou společnost rozděluje a co dobrého pro ni každý z nás může udělat.
Jak zhodnotil Mgr. Tomáš Ján, ředitel CSSP: „Jsem rád, že díky akci „Mezi ploty“ je možné poukázat na problematiku vztahů a doplnit do povědomí široké veřejnosti informace o našich službách- mezi lidi.“

Praha 30. 5. 2018

Mezi ploty

Mezi ploty

Mezi ploty

Mezi ploty

Mezi ploty

Mezi ploty

Mezi ploty

Mezi ploty

Mezi ploty

Mezi ploty

Mezi ploty