Články

Plánované akce - Informační a poradenské centrum Kontakt (klik)

10. 4. 2018 |

Veletrh neziskových organizací NGO Market 2018
Prezentace neziskových organizací, které se věnují nejrůznějším oblastem od sociálních služeb přes podporu demokracie a lidských práv, vzdělávání, výchovu, ochrany životního prostředí, kulturu.
„Přijďte se za námi 11. dubna 2018 podívat do Fora Karlín na letošní NGO Market 2018! Více informací naleznete na: http://bit.ly/2Dulp0h   “Čím více lidí přijde, tím větší společenský dopad naše společná akce bude mít.

Veletrojka aneb veletrh sociálních a návazných služeb Prahy 3
Městská část Praha 3 uspořádá dne 5. června 2018 na náměstí Jiřího z Poděbrad pátý ročník akce „Veletrojka aneb veletrh sociálních a návazných služeb“. Akci pořádá odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 a záštitu nad ní převzal zástupce starostky David Gregor. Veletrh je vhodnou příležitostí, jak prezentovat svoji organizaci veřejnosti a navázat spolupráci s ostatními účastníky.

Veletrh sociálních služeb hlavního města Prahy
Veletrh sociálních služeb hlavního města Prahy, který se uskuteční ve čtvrtek 7.června 2018 od 12 do 20 hodin na Střeleckém ostrově, Praha 1. Hlavním cílem této akce je prezentace a zvýšení informovanosti o nabízených sociálních službách v širším slova smyslu. Vhodná prezentace pro širokou cílovou skupinu je v této oblasti potřeba a může přispět k rozšíření povědomí o činnosti a poskytovaných službách.