Články

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centra sociálních služeb Praha otevírá dvě pracoviště na nových adresách.

3. 4. 2018 |

Jedno (původně Rytířská 10) je nyní v Domě u Nováků, V Jámě 1, Praha 1, druhé (původně Na Skalce 24) je pak na Smíchově – Jindřicha Plachty 6. V obou případech je důvodem změny snaha vytvořit pro klienty i pro pracovníky poradny příjemnější prostředí. Služby jsou ze zákona bezplatné, informace o dalších pracovištích poradny lze nalézt na webu Centra sociálních služeb Praha (www.csspraha.cz).
V roce 2017 vyhledalo poradenskou pomoc celkem 3 505 nových klientů, z toho 2 071 žen, 1 336 mužů a 98 nezletilých. Realizováno bylo 18 847 cca hodinových konzultací. Na základě doporučení soudu nebo OSPODu spolupracovalo s poradnou 311 klientů, jimž bylo poskytnuto celkem 1 284 konzultací. U 34 klientů a 109 konzultací byla řešena také problematika domácího násilí.