Články

Očkování psů lidí bez domova

8. 12. 2017 |

Centrum sociálních služeb Praha zajistilo preventivní očkování psů lidí bez domova. Na další z plánovaných akcí bylo oočkováno 42 psů. Vzhledem ke kapacitním důvodům a velkému zájmu lidí bez domova bude v lednu 2018 ještě jeden termín očkování. „Tento program je jedním z důležitých preventivních programů Centra sociálních služeb Praha, který pomáhá osobám bez přístřeší. Pes je často nejbližším přítelem osob bez domova a v tomto případě služba chrání všechny, kteří přijdou do styku s těmito psy“, řekl Tomáš Ján, ředitel Centra sociálních služeb Praha.
Praha 8. prosince 2017
Jiří Wolf, vedoucí oddělení PR
Centrum sociálních služeb Praha
tel.: 737 208 979
e-mail: jiri.wolf@csspraha.cz

očkování psů

očkování psů

očkování psů