Program Viola

Viola je poradenská sociální služba pro lidi, kteří mají konfliktní vztahy se svými blízkými.

Poskytuje telefonické a osobní konzultace, poradenství a informace o vhodných sociálních a návazných službách.
Veškerá činnost vychází z individuálních potřeb uživatelů a uživatelek, podporuje je v aktivním řešení jejich situace a zlepšení kvality jejich života.
Pro využití služby uživatelé / ky nepotřebují žádné doporučení a pokud si to přejí, můžou vystupovat anonymně.

Prostřednictvím telefonické konzultace poskytuje například:

 • rozhovor o současné životní situaci a vztazích, pomoc při mapování možných rizik a hledání vhodných způsobů jak situaci zvládnout,
 • informace - v případě vykázání či jiných forem konfliktního chování vysvětlení úkonů a praktických postupů,
 • odkazy a kontakty na další služby, které můžou pomoct situaci řešit (včetně sociálně právních),
 • v případě zájmu víc se svým problémem zabývat nabízí následnou osobní konzultaci s poradcem - psychologem.

Prostřednictvím osobní konzultace nabízí například:

 • hlubší identifikaci konfliktního chování a zmapování možných rizik,
 • pomoc s analýzou příčin a následků chování - porozumění, získávání náhledu, poskytuje zpětnou vazbu,
 • podporu a povzbuzení při hledání motivace ke změně, pomoc při hledání argumentů pro změnu,
 • pomoc a podporu při hledání jiných, přijatelnějších způsobů zvládání krizových, stresových situací,
 • vytváření reálných plánů,
 • modelové situace, trénink nekonfliktních reakcí na zátěžové situace,
 • po dohodě s partnerem/-kou, a po absolvování počátečních individuálních konzultací, párová nebo rodinná sezení kde se řeší a prakticky nacvičuje další soužití v páru nebo v rodině,
 • hledání a procvičování společných řešení, životních strategií a výměna zkušeností mezi partnery.

Doplňkové služby:

 • internetové poradenství prostřednictvím emailu.

Cílová skupina:

 • uživatelé/-ky jednotlivci, kteří mají konfliktní vztahy se svými blízkými a dosáhli věku 18 let.
 • uživatelé/-ky, kteří byli vykázáni ze společného obydlí.
 • blízké okolí osob s konfliktním chováním.

Ceník poskytovaných služeb:

 • všechny služby jsou poskytovány bezplatně,
 • telefonní čísla nemají žádný speciální tarif, hovor je zpoplatňován dle tarifů jednotlivých operátorů.

Informace o pracovišti:

Název pracovištěCSSP, Intervenční centrum, program VIOLA
Adresa pracoviště: Chelčického 39, 130 00 Praha 3 - MAPA
Kontaktní telefon na pracoviště: 281911883, 773666784
Kontaktní e-mail na pracoviště: viola@csspraha.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Naďa Soukupová, Mgr. Oleg Šuk

Provozní hodiny pracoviště:

 Úterý  10:00 - 18:00 hodin
 Středa  10:00 - 18:00 hodin
Čtvrtek 10:00 - 18:00 hodin

Kontakt může zprostředkovat i nonstop Linka důvěry na telefonním čísle 222580697.