• Nacházíte se zde:
  • Pracoviště Severní

Pracoviště Severní

Informace o pracovišti:

Název pracovištěCentrum sociálních služeb Praha,  Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, pracoviště Severní
Adresa pracoviště: Severní II 1565/3,  141 00  Praha 4 - MAPA
Kontaktní telefon na pracoviště: 281912144
Jméno a příjmení vedoucího pracoviště: Mgr. Elen Lenártová
Pracovní doba:

Po: 10 – 15. hod, Út: 8.30 – 19. hod, Stř:8.30 – 19.hod, Čt: 8.30 – 15.hod, Pá: 9 – 19.hod

Telefon na vedoucího pracoviště: 731056190
E-mail na vedoucího pracoviště: elen.lenartova@csspraha.cz

Pracovníci poradny:

 Jméno a příjmení: Bc. Jana Doležalová
 Telefon: 731056735
 E-mail: jana.dolezalova@csspraha.cz
Jméno a příjmení: Mgr. et Mgr. Irena Vetchá
Telefon:  739592065
 E-mail:  irena.vetcha@csspraha.cz

Provozní hodiny pracoviště:

Pondělí 8:30 - 18:00 hodin
Úterý 8:30 - 17:00 hodin
Středa 8:30 - 17:00 hodin
Čtvrtek 8:30 - 16:30 hodin
Pátek 8:30 - 14:00 hodin / ne každý pátek /

Provozní pracovní doba se nekryje s konzultačními hodinami, konzultace jsou až po předchozím telefonickém domluvení.