• Nacházíte se zde:
  • Pracoviště
  • Sociálně právní poradna Centrum

Sociálně právní poradna Centrum

Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1

Kromě právního poradenství (P) je zde též poskytováno odborné sociální poradenství (S)

Provozní hodiny pracoviště:

Pondělí 8:00 - 12:00 hodin  P                       13:30 - 16:00 hodin P
Úterý 8:00 - 12:00 hodin S           13:30 - 18:00 hodin P
Středa 8:00 - 12:00 hodin S   13:30 - 16:00 hodin P,S
Čtvrtek 8:00 - 12:00 hodin S   13:30 - 16:00 hodin S
Pátek 8:00 - 12:00 hodin S  
Telefon do poradny: +420 222 592 022
P - poradna právní
ria.dolakova@csspraha.cz
Mobil: +420 773 296 663
S - poradna sociální 
marie.havrlikova@csspraha.cz
Mobil: +420 731 129 927

 

 Právní poradna je odborná poradenská služba poskytovaná Centrem sociálních služeb Praha, a to zejména občanům v obtížných životních situacích a klientům ostatních sociálních poraden.
Obecný popis základní poskytované služby právní poradny je právní poradenství v nepříznivých životních a sociálních situacích, a to zejména z hlediska občanského a rodinného práva. V rámci tohoto úkolu poradna přispívá k tomu, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit účinně své potřeby.

Sociální poradna poskytuje odborné sociální poradenství. Role poradny je významná zejména ve vztahu ke zranitelnějším skupinám populace, jako jsou např. osoby sociálně handicapované, senioři, osamělí rodiče, nezaměstnaní, lidé žijící na hranici existenčního minima, ale také blízcí a příbuzní uvedených osob. 
Obecný popis základní poskytované služby sociální poradny je poskytovat rady, informace, podporovat klienty při hledání řešení jejich složitých životních situací. Odborné sociální poradenství je poskytováno občanům v nepříznivé či nejasné sociální situaci. V rámci tohoto úkolu poradna přispívá k tomu, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností zajistit účinně své oprávněné potřeby. Prostřednictvím svých služeb působí preventivně proti sociálně patologickým jevům a pomáhá zmírňovat negativní dopad sociálně nepříznivých jevů či chování.

Cílová skupina/klientela:

  • osoby v nepříznivé sociální situaci,
  • klienti ostatních sociálních poraden.

Ceník poskytovaných služeb:

  • všechny poskytované služby jsou bezplatné.

Oblast působnosti pracoviště dle registrace soc. služby:

  • odborné sociálně právní poradenství.

Informace o pracovišti:

Název pracovištěSociálně právní poradna Centrum
Adresa pracoviště: Politických vezňů 911/8, 110 00 Praha 1 MAPA
Kontaktní telefon na pracoviště: +420 222 592 022
Kontaktní e-mail na pracoviště: ria.dolakova@csspraha.cz
Jméno a příjmení vedoucího pracoviště: JUDr. Ria Doláková
Telefon na vedoucího pracoviště: +420 773 296 663