Azylový dům Šromova

Azylový dům Šromova (dále jen AD) poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách dle §57. Služba byla registrována v lednu 2010. Okruhem osob, jímž je určena jsou rodiny, samoživitelky s dětmi, páry a jednotlivci (muži i ženy). Služba AD se poskytuje pobytově, na adrese Šromova 862 na Praze 14.

Poslání služby

Poskytování překlenovací pobytové služby a poradenství za účelem zmírnění životní krize a zabránění sociálního vyloučení osobám, které jsou rozhodnuty svou nepříznivou sociální situaci aktivně řešit.

 Cíle služby

 • Zlepšení případných narušených společenských vztahů uživatelů
 • Rozvinutí schopností uživatelů směřujících k samostatnému řešení problémových životních situací
 • Rozvinutí schopností uživatelů směřujících ke zdravému vývoji jejich dítěte
 • Zlepšení finanční situace uživatelů
 • Zlepšení nebo stabilizace zdravotního stavu
 • Nalezení nebo udržení odpovídajícího uplatnění na trhu práce
 • Odchod uživatelů do stabilnějšího bydlení

 

Zásady poskytované služby

 • Dodržování základních lidských a občanských práv
 • Dodržování diskrétnosti a mlčenlivosti
 • Individuální přístup k uživateli
 • Citlivý přístup k uživatelům
 • Rovný přístup k uživatelům
 • Podpora samostatnosti uživatele
 • Budování nezávislosti uživatele na službě
 • Zajištění podpůrného a bezpečného prostředí
 • Týmová spolupráce

Specifikace poskytované sociální služby:

AD poskytuje pobytovou službu, která vytváří systém pomoci osobám v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

Služby, které jsou v AD poskytovány (dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách dle §57):

 • zajištění podmínek pro přípravu stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • pomoc a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Na základě písemné smlouvy o poskytování služby na dobu určitou v maximální délce 12 měsíců poskytujeme základní sociální poradenství, pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů uživatele, pomoc při obstarávání některých osobních záležitostí. Při pravidelných setkáních sestaví uživatel s klíčovým sociálním pracovníkem individuální plán změny dosavadní nepříznivé sociální situace, na které budou poté spolupracovat. 
Uživatel má přidělené lůžko a úložné prostory (rodina a samoživitelka má přidělenu celou ubytovací jednotku sama pro sebe, jednotlivci se o ni dělí). Vybaveným kuchyňským koutem, který se nachází v každé ubytovací jednotce, je uživateli umožněna příprava vlastní stravy. Každá ubytovací jednotka disponuje koupelnou a WC.

Poplatek za služby:

 • Sociální poradenství a odborná pomoc je poskytována zdarma.

Poplatky za ubytování:

 • při podpisu smlouvy je hrazena vratná záloha 300,-Kč na osobu a poplatek za ubytování za aktuální měsíc,
 • částka pro rodinu činí 80,-Kč na dospělého na jeden den a 50,-Kč na dítě na jeden den,
 • jednotlivec hradí 110,- Kč na den,
 • použití automatické pračky 20,- Kč/1 praní (nezahrnuje prací prostředek).

Komu je služba určena?

Mužům, ženám, párům, rodinám s dětmi i samoživitelům s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kteří dále splňují tyto požadavky:

 • občanství EU, přednostně ČR,
 • způsobilost platit za službu,
 • zdravotní soběstačnost a bezinfekčnost (doložena lékařskou zprávou),
 • předchozí pobyt v jiném azylovém domě potvrzený danou organizací (pobyt ukončen bez závazků vůči této organizaci),
 • správně odevzdaná vyplněná žádost se všemi příslušnými přílohami.

Ke stažení:

Žádost o poskytnutí služby v ADŠ

Postup přijetí zájemců:

Zájemce spadající do okruhu osob, jimž je sociální služba určena, vyplní žádost na předepsaném formuláři (přílohu nechá potvrdit sociálním pracovníkem ve stávajícím azylovém domě):

 • vyplněnou žádost lze po domluvě osobně předat sociálnímu pracovníkovi AD Šromova. Na osobní schůzku se objednat telefonicky - 281 914 376 nebo po mailu: adsromova@csspraha.cz

 • během osobní schůzky jsou doplněny informace o zájemci a je společně jednáno o případném nastavení individuálního plánu. Zájemce je požádán o doložení dalších nezbytností k přijetí,
 • poradou sociálních pracovníků schválená správně vyplněná žádost je poté zařazena do pořadníku a ze zájemce se stává žadatel,
 • žadatel je o schválení telefonicky informován s tím, že do doby, než bude možno ubytování poskytnout, je nezbytné, aby se 1x měsíčně ozýval k ujištění, že o využití služby stále projevuje zájem (nedojde-li k pravidelnému měsíčnímu kontaktování, bude v rámci maximálního využití AD nabídnuta služba dalším žadatelům v pořadníku),
 • při uvolnění adekvátní ubytovací kapacity dle potřeb žadatele bude pracovníky tento žadatel telefonicky kontaktován a jsou zahájeny rozhovory o nástupu.

Oblast působnosti pracoviště dle registrace sociální služby:

 • druh služby: azylový dům,
 • kapacita: 66 uživatelů (ubytovací jednotky 1KK maximálně pro 2 osoby a 2KK maximálně pro 5 osob).

 

Kontaktní informace:

Název pracovištěCentrum sociálních služeb Praha - Azylový dům Šromova
Adresa pracoviště: Šromova 862, 198 00 Praha 14 - MAPA
Kontaktní telefon:
281914376
Kontaktní email na pracoviště: adsromova@csspraha.cz
Jméno a příjmení vedoucího pracoviště: Martina Majerová, DiS.
E-mail na vedoucího pracoviště: martina.majerova@csspraha.cz

Sociální pracovníci:

Jméno a příjmení: Mgr. Iva Šandová
E-mail: iva.sandova@csspraha.cz
Jméno a příjmení: Adéla Hájková, DiS.
E-mail: adela.hajkova@csspraha.cz
Jméno a příjmení: Mgr. Tereza Krejčíková
E-mail: tereza.krejcikova@csspraha.cz

Konzutační hodiny pracovišť:

Pondělí  13:00 - 15:00 hodin
Úterý  10:00 - 12:00 hodin
Středa  13:00 - 15:00 hodin
Čtvrtek  13:00 - 15:00 hodin
Pátek  10:00 - 12:00 hodin

Konzultační hodiny pro veřejnost, mimo výše uvedené hodiny je potřeba si domluvit schůzku.

Dopravní spojení - MHD:

 • ze stanice metra "B" Rajská zahrada 10 minut pěšky.

Fotogalerie