Články

V Praze se rozběhla kampaň „Ulice není moje volba …“ upozorňující veřejnost na problematiku bezdomovectví

17. 10. 2016 |

Od minulého týdne se na městském mobiliáři objevily CityLighty, RollingBoardy a billboardy  s fotografiemi osob bez přístřeší s výzvou k toleranci: „ … i takhle žijí lidé a stále jsou lidmi …“. Tímto způsobem byla zahájena kampaň hlavního města ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha (CSSP) s názvem „Ulice není mojí volba“, která potrvá do konce roku. „Cílem kampaně je upozornit zejména Pražany, ale i návštěvníky metropole na problematiku bezdomovectví, a to zejména z pohledu solidárnosti, tolerance a porozumění. Tedy přimět širokou veřejnost k zamyšlení nad tím, že ne každý bezdomovec se na ulici dostal vlastní vinou a nezvolil si tuto cestu jako životní styl,“ popisoval smysl kampaně radní hlavního města Prahy pro sociální oblast Daniel Hodek.

Podle něj právě větší tolerance u veřejnosti může přispět i k efektivnějšímu řešení problematiky bezdomovectví v metropoli. „Například i při zavádění činností v nově připravené dopracované koncepci bezdomovectví pro další období. Hlavním záměrem je v ní vytvoření malokapacitních denních center, kde by se sociální pracovníci starali o lidi bez přístřeší na území městských částí a omezil se tak pohyb a cestování těchto lidí za sociálními službami po celé Praze,“ upřesnil radní Hodek.

Veřejnost totiž vnímá fenomén bezdomovectví v naprosté většině pouze jako negativní aspekt související s životem a každodenním chodem velkých měst, tj. i hl. m. Prahy. „Bezdomovectví je vnímáno veřejností jako souboru obtěžujících asociálních jevů navíc často spojovaný s bezpečnostním rizikem, bez pochopení lidského aspektu a lidství, jež se skrývá za každou individuální životní situací osob bez přístřeší,“ vysvětlil důležitost kampaně Hodek. Záporný a nechápavý postoj laické veřejnosti může podle radního vést v některých případech i k agresivním pózám vůči lidem bez domova, k odmítání realizace odborné pomoci této cílové skupině, ale též k nepřipouštění si možnosti, že bezdomovectví může ohrozit kohokoli z nás.

Proto základními inspirativními podklady se staly některé prvky ze světových kampaní, jež byly na danou problematiku úspěšně zaměřeny. „Vycházeli jsme při její přípravě hlavně z mnohaletých zkušeností v rámci poskytování služeb pro osoby bez přístřeší, kdy jsme se při jejich realizaci setkávali u laické veřejnosti s nepochopením a někdy i negativními názory na problematiku bezdomovectví,“ doplnil ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján.

Kampaň je záměrně koncipována na podzimní a zimní období z důvodu zvýšeného vnímání problematiky bezdomovectví vzhledem k navýšení potřeb pomoci osobám bez přístřeší v době nepříznivých klimatických podmínek. „Tváří kampaně se stal veřejnosti mediálně známý zpěvák Bohuš Matuš, který bude na většině pořádaných akcí jako koncertu pořádaného začátkem listopadu na Karlově náměstí, zahájení pojízdné výstavy autentických fotografií zachycující příběhy lidí bez domova, upozornit na tuto problematiku by měl také filmový dokument, jež by měla odvysílat i Česká televize,“ popisoval připravenou kampaň ředitel Ján. V rámci kampaně bude vydána i publikace s příběhy a fotografiemi osob bez přístřeší a tematický Newsletter CSSP „Jak se žije v azylových domech“. Celá kampaň by měla vyjít na jeden a půl milionů korun.