Články

Krizové centrum RIAPS pomáhá Pražanům již 25 let

11. 10. 2016 |

Krizové centrum RIAPS využívají zejména lidé, u kterých je v důsledku náročných životních událostí ohroženo jejich duševní zdraví. Loni jeho odborníci poskytli pomoc 2300 zájemcům, z nichž dvě třetiny tvořily ženy. Realizováno při tom bylo celkem 8174 konzultací. Každoročně tuto službu vyhledává řada nových klientů. V loňském roce to bylo 1620 lidí, kteří z celkového počtu využili službu krizového centra vůbec poprvé. „Krizové centrum RIAPS v posledních několika letech poskytuje ročně sedm až osm tisíc ošetření lidem, kteří mají vážnější psychické problémy. Včasná odborná pomoc hraje významnou roli při prevenci zabraňující prohlubování dalších psychických potíží, které mohou vyústit v tragédii,“ vyzdvihuje důležitost Krizového centra RIAPS radní pro zdravotnictví a bydlení hl. m. Prahy ing. Radek Lacko k 25. výročí jeho založení.

Zdravotnické zařízení se specializuje na dospělou klientelu, kterou dlouhodobě tvoří z větší části ženy. „Tento poměr neukazuje na skutečnost, že by byly ženy psychicky zranitelnější, ale spíše jejich větší ochotu řešit potíže tím, že o nich budou s někým hovořit, k čemuž mají muži obecně větší ostych,“ přibližuje vedoucí Krizového centra RIAPS Tomáš Holcner.
Krizové centrum RIAPS (Regionální Institut Akutních Psychosociálních Služeb) vzniklo v roce 1991 za podpory Magistrátu hl. m. Prahy. Původně bylo součástí Záchranné služby hl. m. Prahy. Za 25 let své existence prošlo nejen vnitřní transformací, ale i vnějšími změnami. Od roku 2000 je provozovatelem Centrum sociálních služeb Praha. „RIAPS je nízkoprahovým zdravotnickým zařízením, které nabízí pomoc lidem, u nichž je v důsledku náročné životní situace ohroženo jejich psychické zdraví, jako je např. osobní či vztahová krize, problematika spojená s traumatickým zážitkem – násilným trestným činem, autonehodou, případně úmrtím blízké osoby,“ doplňuje ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján.