• Nacházíte se zde:
 • Pracoviště
 • Azylový dům Michle (pro muže)

Azylový dům Michle (pro muže)

Azylový dům pro muže Michle (dále jen AD Michle) poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v souladu s § 57 jako azylovýdům pro muže.

Obecné informace:

Posláním azylového domu je nabídnout pomoc dospělým mužům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Naší snahou je poskytnout jim přechodné ubytování v důstojném prostředí, umožnit jim přístup k informacím a vést je k návratu do běžného života ve společnosti.

Specifikace poskytované sociální služby:

 • ubytování na základě písemné smlouvy o poskytnutí služby na dobu určitou, v maximální délce 12 měsíců,
 • ubytování je pro uživatele zařazené v programu REDITUM poskytováno v jednolůžkových pokojích. Ostatní uživatelé jsou ubytování ve dvoulůžkových pokojích. Každá ubytovací jednotka je vybavena lednicí a vlastním sociálním zařízením. Celková kapacita AD Michle je 25 lůžek,
 • sociálně-právní poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí,
 • možnost využití odborné psychologické intervence,
 • zprostředkování právního poradenství a další služby odborných pracovišť CSSP, případně jiných státních či neziskových organizací na území hlavního města Prahy,
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla a výměny ložního prádla.
 • zajištění podmínek pro samostatnou přípravu teplé stravy z vlastních zdrojů uživatelů,
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů

.

Cilová skupina:

 • osoby bez přístřeší - muži starší 18-ti let, nacházející se v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení

Podmínky k přijetí zájemců o ubytování do AD:

Muži, kteří

 • jsou občany EU, přednostně ČR,
 • jsou schopni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, příp. náhradním dokladem totožnosti nebo cestovním pasem,
 • jsou hlášeni k trvalému pobytu v ČR, přednostně na území hl. m. Prahy,
 • přicházejí na základě doporučení sociálního kurátora, sociálního pracovníka, případně organizace, s níž spolupracují na řešení své nepříznivé sociální nebo životní situace,
 • jsou prokazatelně osobami v hmotné nouzi,
 • nepotřebují z důvodu zhoršeného zdravotního stavu trvalou pomoc jiné fyzické osoby,
 • netrpí infekčním onemocněním (na vyžádání doloží lékařskou zprávou),
 • netrpí duševním onemocněním nebo psychickou poruchou, která by vyžadovala pobyt ve zdravotnickém zařízení,
 • jsou schopni při uzavírání Smlouvy o poskytnutí sociální služby složit vratnou zálohu ve výši 200,- Kč a současně předem uhradit prvních 5 nocí pobytu částkou ve výši 500,- Kč,
 • budou schopni řádně hradit poplatky za ubytování.

Postup přijetí zájemců o ubytování do AD:

 • zájemce o ubytování prostřednictvím svého sociálního kurátora nebo sociálního pracovníka kontaktuje sociálního pracovníka AD Michle, který zprostředkuje zájemci schůzku v AD Michle,
 • zájemce o ubytování se dostaví do AD Michle v předjednaném termínu a čase,
 • v AD Michle je zjišťováno, zda zájemce spadá do cílové skupiny,
 • pokud zájemce spadá do cílové skupiny, je od zájemce zjištěna zakázka "cíl" ke změně soc. situace,
 • před uzavřením Smlouvy o poskytnutí sociální služby zájemce vyplní Vstupní dotazník a je s ním domluven termín a čas nástupu,
 • v den nástupu je se zájemcem o službu uzavřena Smlouva o poskytnuté sociální služby v AD Michle.

Ceník poskytovaných služeb

 • vratná záloha 200,- Kč,
 • cena v jednolůžkovém/dvoulůžkovém pokoji činí 100,- Kč/noc
 • pro příjem klienta do AD Michle je nutná minimální finanční hotovost
  ve výši 700,- Kč (200,- Kč vratná záloha + 5 x 100,- Kč/noc předem)
 • použití automatické pračky 20,- Kč/1 praní (nezahrnuje prací prostředek), 
 • použití sušičky na prádlo 10,- Kč/1 sušení

bankovní spojení - úhrada pobytu: 2001440138/6000 (variabilní symbol: číslo Smlouvy o poskytnutí sociální služby).

Oblast působnosti pracoviště dle registrace soc. služby

 • druh služby: azylový dům pro muže
 • kapacita : 7 dvoulůžkových a 11 jednolůžkových pokojů. Celkem 25 lůžek

Kontaktní informace:

Název pracovištěAzylový dům Michle (pro muže)
Adresa pracoviště: Chodovská 3137/6 141 00 Praha 4 MAPA
Kontaktní telefon: 734280424
Kontaktní E-mail na pracoviště: recepce.michle@csspraha.cz
Vedoucí pracoviště: Bc. Lenka Soukalová
Kontaktní telefon: 734795474
E-mail na vedoucího pracoviště: lenka.soukalova@csspraha.cz
Sociální pracovnice:  Bc. Michaela Gaľo
Telefon:  730540177
E-mail: michaela.galo@csspraha.cz

Provozní hodiny  

Pohovory se zájemci dle předchozí telefonické objednávky prostřednictvím sociálního kurátora nebo sociálního pracovníka v časech:
Pondělí - pátek od 8:00 do 15,30 hod
(polední přestávka od 12:30 do13:00 hod)

Dopravní spojení

 • ze stanice metra "A" Flora busem 136 na zastávku Teplárna Michle
 • ze stanice metra "A" Želivského busem 213 na zastávku Teplárna Michle
 • ze stanice metra "A" Florenc busem 135 na zastávku Teplárna Michle
 • tramvají 14, 11 na zastávku Teplárna Michle