• Nacházíte se zde:
  • Výběrová řízení

Nepřehlédněte!

Srdce na dlani 2017

Publikace o jubilejním X.ročníku

 

Adresář služeb 2016

    Adresář služeb pro seniory

 

loď Hermes 3D prohlídka

    3D prohlídka lodi Hermes

         (klikni na tlačítko)

 

 

Výběrová řízení

Seznam veřejných zakázek (VZ) Centra sociálních služeb Praha

Aktuální veřejné zakázky:
Název výběrového řízeníPodklady Vloženo

Pořízení osobního automobilu pro CSSP - liftback, opakované zadání

Výzva k podání, Krycí list nabídky

26.10.2017, 08:12:27

Pořízení osobního automobilu pro CSSP - liftback

Pořízení osobního automobilu pro CSSP - combi

Výzva k podání

Výzva k podání

19.10.2017, 13:43:57

19.10.2017, 13:44:42

Pořízení osobních automobilů pro CSSP

Výzva k podání

 04.10.2017, 09:23:42
Stavební úpravy prostor pro dětskou skupinu

Výzva k podání

Smlouva o dílo

04.04.2017, 17:52:53
Zajištění akreditovaného základního a nástavbového kurzu bazální stimulace v rámci projektu Vzděláváním ke kvalitě

Výzva k podání

02.03.2017,13:59:59
Uzavření Rámcové smlouvy na malířské práce

Výzva k podání

30.9.2016,10:28:32
Malířské práce v objektech Centra sociálních služeb Praha

Výzva k podání

Smlouva

14.7.2016,9:39:14

Rekonstrukce střechy objektu Žilinská, Praha 4

Výzva k podání

Kvalifikační dokumentace

Krycí list nabídky

Seznam dokladů k prokázání TKP

Přehled realizovaných zakázek

Smlouva o dílo

Zadávací dokumentace-obchodní podmínky

18.2.2016,12:07:35

18.2.2016,12:53:46

18.2.2016,12:55:23

18.2.2016,12:57:51

18.2.2016,12:58:49

18.2.2016,13:00:16

24.3.2016, 11:53:27

Protipožární signalizace Šromova

Výzva k podání

Smlouva o dílo

8.9.2014,14:08:26

10.7.2015,13:24:05

Protipožární signalizace Šromova - opakované zadání  Výzva k podání  22.4.2015,13:07:41
Oprava lodi Hermes

Výzva k podání

Smlouva o dílo

Dodatek smlouvy 1(2)

Dodatek smlouvy 2(2)

 9.6.2015,9:37:29

22.7.2015,13:51:42

3.9.2015,14:17:37

3.9.2015,14:20:16

Ukončené veřejné zakázky:
Název výběrového řízeníPodklady Vloženo
Výroba (grafické zpracování, sazba a tisk) a odborný překlad a korektura metodiky, souvisejících materiálů, sborníku    
Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností
(K zakázce registrační číslo sub-projektu PF 065/5V)
Kvalifikační předpoklady


Výzva k podání
 
Pravidelná revize, opravy a vnitřní úpravy lodi Hermes. Kvalifikační dokumentace


Výzva k podání
 
Výběr poskytovatele IT/ITC služeb  
Výzva k podání nabídky a kvalifikační dokumentace
Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravuhandicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a kvalifikační předpoklady 11.10.2012,10:51:26
Úklidové služby pro Centrum sociálních služeb Praha Výzva k podání nabídky a kvalifikační předpoklady 21.9.2012,16:47:28
Dodávka osobních počítačů pro CSSP Výzva k podání nabídky a kvalifikační předpoklady 23.10.2012,9:41:11
Výzva - Azylový dům skloněná - EPS Výzva k podání nabídky 23.10.2013,14:36:18
CSSP - dodání osobního vozidla Výzva k podání nabídky 23.10.2103,14:40:31
 Revize elektroinstalace, elektrických spotřebičů a hromosvodů Výzva k podání 3.6.204,14:49:14
Výměna výplní Žilinská 2769/2

Výzva k podání

Krycí list nabídky

Seznam dokladů

Čestné prohlášení

Smlouva o dílo

 

30.7.2014,13:25:08

 

 

9.10.2014,14:2438

 
Seznam aktuálních veřejných zakázek Projektů Centra sociálních služeb Praha:
ČísloNázev výběrového řízeníPodklady Vloženo
1.  0