• Nacházíte se zde:
  • Výběrová řízení

Výběrová řízení

Seznam veřejných zakázek (VZ) Centra sociálních služeb Praha

Aktuální veřejné zakázky:
Název výběrového řízeníPodklady Vloženo

Pořízení osobního automobilu pro CSSP - liftback, opakované zadání

Výzva k podání, Krycí list nabídky

26.10.2017, 08:12:27

Pořízení osobního automobilu pro CSSP - liftback

Pořízení osobního automobilu pro CSSP - combi

Výzva k podání

Výzva k podání

19.10.2017, 13:43:57

19.10.2017, 13:44:42

Pořízení osobních automobilů pro CSSP

Výzva k podání

 04.10.2017, 09:23:42
Stavební úpravy prostor pro dětskou skupinu

Výzva k podání

Smlouva o dílo

04.04.2017, 17:52:53
Zajištění akreditovaného základního a nástavbového kurzu bazální stimulace v rámci projektu Vzděláváním ke kvalitě

Výzva k podání

02.03.2017,13:59:59
Uzavření Rámcové smlouvy na malířské práce

Výzva k podání

30.9.2016,10:28:32
Malířské práce v objektech Centra sociálních služeb Praha

Výzva k podání

Smlouva

14.7.2016,9:39:14

Rekonstrukce střechy objektu Žilinská, Praha 4

Výzva k podání

Kvalifikační dokumentace

Krycí list nabídky

Seznam dokladů k prokázání TKP

Přehled realizovaných zakázek

Smlouva o dílo

Zadávací dokumentace-obchodní podmínky

18.2.2016,12:07:35

18.2.2016,12:53:46

18.2.2016,12:55:23

18.2.2016,12:57:51

18.2.2016,12:58:49

18.2.2016,13:00:16

24.3.2016, 11:53:27

Protipožární signalizace Šromova

Výzva k podání

Smlouva o dílo

8.9.2014,14:08:26

10.7.2015,13:24:05

Protipožární signalizace Šromova - opakované zadání  Výzva k podání  22.4.2015,13:07:41
Oprava lodi Hermes

Výzva k podání

Smlouva o dílo

Dodatek smlouvy 1(2)

Dodatek smlouvy 2(2)

 9.6.2015,9:37:29

22.7.2015,13:51:42

3.9.2015,14:17:37

3.9.2015,14:20:16

Ukončené veřejné zakázky:
Název výběrového řízeníPodklady Vloženo
Výroba (grafické zpracování, sazba a tisk) a odborný překlad a korektura metodiky, souvisejících materiálů, sborníku    
Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností
(K zakázce registrační číslo sub-projektu PF 065/5V)
Kvalifikační předpoklady


Výzva k podání
 
Pravidelná revize, opravy a vnitřní úpravy lodi Hermes. Kvalifikační dokumentace


Výzva k podání
 
Výběr poskytovatele IT/ITC služeb  
Výzva k podání nabídky a kvalifikační dokumentace
Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravuhandicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a kvalifikační předpoklady 11.10.2012,10:51:26
Úklidové služby pro Centrum sociálních služeb Praha Výzva k podání nabídky a kvalifikační předpoklady 21.9.2012,16:47:28
Dodávka osobních počítačů pro CSSP Výzva k podání nabídky a kvalifikační předpoklady 23.10.2012,9:41:11
Výzva - Azylový dům skloněná - EPS Výzva k podání nabídky 23.10.2013,14:36:18
CSSP - dodání osobního vozidla Výzva k podání nabídky 23.10.2103,14:40:31
 Revize elektroinstalace, elektrických spotřebičů a hromosvodů Výzva k podání 3.6.204,14:49:14
Výměna výplní Žilinská 2769/2

Výzva k podání

Krycí list nabídky

Seznam dokladů

Čestné prohlášení

Smlouva o dílo

 

30.7.2014,13:25:08

 

 

9.10.2014,14:2438

 
Seznam aktuálních veřejných zakázek Projektů Centra sociálních služeb Praha:
ČísloNázev výběrového řízeníPodklady Vloženo
1.  0