• Nacházíte se zde:
  • Pracoviště
  • Pražské centrum primární prevence

Nepřehlédněte!

Adresář služeb 2016

    Adresář služeb pro seniory

--------------------------------------

loď Hermes 3D prohlídka

    3D prohlídka lodi Hermes

         (klikni na tlačítko)

 

 

Pražské centrum primární prevence

PCPP logoPražské centrum primární prevence

Obecný popis základních poskytovaných služeb
Pražské centrum primární prevence (PCPP) vzniklo v roce 2008 jako odborné metodické pracoviště zaměřené na oblast primární prevence rizikového chování na území hl. města Prahy.

 

  • Spolupracujeme se školami a dalšími odbornými organizacemi a institucemi státní i nestátní sféry
  • Poskytujeme metodickou podporu, konzultace, supervize a vzdělávání v jednotlivých oblastech rizikového chování
  • Podílíme se na tvorbě informačních a metodických projektů
  • Mapujeme systém služeb primární prevence
  • Podílíme se na metodice a hodnocení projektů v rámci grantového řízení MHMP v oblasti primární prevence
  • Připravujeme také analýzy z oblasti rizikového chování, které jsou podkladem pro vytváření plánů a strategií v oblasti primární prevence rizikového chování v Praze, v této oblasti také spolupracujeme s MŠMT a odborem prevence MHMP.
  • Podílíme se na vědecko-výzkumné činnosti ve spolupráci s akademickými pracovišti (1. LF UK a VFN v Praze, FF UK).

 

Cílové skupiny
Školy - ředitelé škol, školní metodici prevence a učitelé
Poskytovatelé programů primární prevence
Odborná i laická veřejnost
Instituce
Rodiče
Studenti

Podrobné informace o aktuálních činnostech a novinkách z prevence naleznete na webových stránkách centra na adrese www.prevence-praha.cz

Informace o pracovišti:

Název pracoviště Centrum sociálních služeb Praha, Pražské centrum primární prevence
Adresa pracoviště:  Rumunská 1, Praha 2, 120 00
Kontaktní telefon na pracoviště:  +420 222 074 126, +420 604 724 628
Kontaktní e-mail na pracoviště:  pcpp@prevence-praha.cz
Vedoucí pracoviště:  Mgr. Jan Žufníček
Telefon na vedoucího:  +420 222 074 126
E-mail na vedoucího pracoviště:  jan.zufnicek@prevence-praha.cz
Webové stránky pracoviště:  www.prevence-praha.cz

Provozní doba:

Pondělí  9:00 - 16:30 hodin
Úterý  9:00 - 16:30 hodin
Středa  9:00 - 16:30 hodin
Čtvrtek  9:00 - 16:30 hodin
Pátek  9:00 - 15:00 hodin

 

Pražské fórum primární prevence rizikového chování ukázalo dobrou praxi v realizaci prevence na školách. Více ZDE

Příspěvky účastníků fóra jsou ke dostupné ZDE