Nepřehlédněte!

Adresář služeb 2016

    Adresář služeb pro seniory

--------------------------------------

loď Hermes 3D prohlídka

    3D prohlídka lodi Hermes

         (klikni na tlačítko)

 

 

Krizové centrum RIAPS

Krizové centrum RIAPS - historie pracoviště

Krizové centrum RIAPS /Regionální Institut Akutních Psychosociálních Služeb/ bylo založeno v roce 1991 v návaznosti na události v listopadu 1989 a od té doby působí na území hl. m. Prahy. Impulsem k jeho vzniku byla potřeba zajistit okamžitou psychosociální intervenci pro obyvatele hlavního města bez nutnosti stigmatizace a předejít tak zbytečné psychiatrizaci a hospitalizaci v léčebném zařízení. Celý koncept krizového centra vycházel ze zkušeností ze zahraničí, kde podobná komunitní centra již fungovala.

Obecný popis a základní poskytované služby

Krizové centrum Riaps je zdravotnické zařízení poskytující komplexní péči o člověka v náročných životních situacích, které ohrožují jeho psychické zdraví. Spojuje psychology, psychiatry, zdravotní sestry- terapeutky a sociální pracovnici do jednoho týmu, který pomáhá klientům při aktivním řešení jejich problémů. Používané metody jsou především krizová intervence, individuální a skupinová psychoterapie, relaxační techniky a jiná práce s tělem, farmakoterapie a sociální poradenství.

Cílová skupina/klientela:

  • lidé, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci jako jsou osobní, vývojová, vztahová, pracovní nebo sociální krize.

Doplňkové služby:

  • krátkodobá hospitalizace na lůžkovém oddělení k překlenutí krizového období,
  • krátkodobé provázení klienta v rámci denního stacionáře.

Ceník poskytovaných služeb:

  • veškeré služby jsou plně hrazeny zákonným zdravotním pojištěním.

Oblast působnosti pracoviště dle registrace:

  • odborná zdravotnická péče.

Informace o pracovišti

Název pracovištěCentrum sociálních služeb Praha - Krizové centrum Riaps
Adresa pracoviště: Chelčického 39, 130 00 Praha 3 - MAPA
Kontaktní telefon na pracoviště: +420 222 586 768 (8:00-16:00 hodin), +420 222 582 151 (16:00-8:00 hodin)
Kontaktní e-mail na pracoviště: riaps@csspraha.cz
Jméno a příjmení vedoucího pracoviště: Mgr. Tomáš Holcner
Telefon na vedoucího pracoviště: +420 222 586 768
E-mail na vedoucího pracoviště: tomas.holcner@csspraha.cz

Provozní doba pracoviště:

  • služba je poskytována NON STOP.