• Nacházíte se zde:
 • Pracoviště
 • Azylový dům pro matky s dětmi

Azylový dům pro matky s dětmi

Azylový dům pro matky s dětmi (dále jen AD) poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Cílovou skupinou jsou matky s dětmi v krizové životní situaci: matky s dětmi bez přístřeší, matky s dětmi ohroženými společensky nežádoucími jevy a matky vedoucí rizikový způsob života. Služba AD se poskytuje na adrese Jasmínová 2904/35, budova A, na Praze 10.

Specifikace poskytované služby v azylovém domě:

Posláním Azylového domu pro matky s dětmi je pomoci matkám s dětmi v překlenutí krizové životní situace ohrožující fungování rodiny. Azylový dům matkám poskytuje ubytování a nabízí klidový prostor a odbornou pomoc, příp. její zprostředkování, pro vyřešení nejzávažnějších překážek pro samostatný a plnohodnotný život ve společnosti.

 • Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a platných prováděcích vyhlášek poskytujeme v rámci Azylového domu pro matky s dětmi tyto základní činnosti:
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (vytváříme podmínky pro samostatnou přípravu stravy),
 • poskytnutí ubytování (po dobu nepřevyšující 1 rok umožňujeme: celkovou hygienu těla, vytváříme podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků).

Cílem poskytované sociální služby je pomoci matkám s dětmi ve složité životní situaci a tím jim umožnit:

 • pokračovat v plnohodnotných stránkách dosavadního života tak, aby tento život byl udržitelný i nadále,
 • nastartovat a obnovit takové životní podmínky, které umožní společensky akceptovatelný způsob života rodiny.

Na základě písemné smlouvy o poskytnutí služby na dobu určitou, v maximální délce 12 měsíců, poskytujeme základní sociální poradenství, pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů uživatelek, pomoc při obstarávání některých osobních záležitostí. Při pravidelných setkáních sestaví uživatelka s klíčovým sociálním pracovníkem individuální plán změny dosavadní nepříznivé sociální situace, na které budou poté spolupracovat.
Uživatelka má přidělenou zařízenou bytovou jednotku 1+0, vybavenou kuchyňským koutem. Zde je uživatelce umožněna příprava vlastní stravy. Každá ubytovací jednotka disponuje koupelnou a WC.

Poplatek za služby:

 • poplatek za poskytování sociální služby činí: 80,-Kč dospělá osoba/1den, 50,- Kč dítě/1den.
 • při nástupu do azylového domu je vybírána vratná "záloha na krytí škody" ve výši 500,- Kč. 
 • za jedno použití automatické pračky v prádelně azylového domu uhradí uživatelka sociální služby 20,- Kč (nezahrnuje prací prostředek).

Komu je služba určena:

Ženám s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, které dále splňují tyto požadavky:

 • občanství EU, přednostně ČR,
 • způsobilost platit za sociální službu,
 • zdravotní soběstačnost a bezinfekčnost (doloženo lékařskou zprávou),
 • v případě pobytu v jiném azylovém zařízení - dodat potvrzení tohoto zařízení o ukončení pobytu bez závazků,
 • správně odevzdaná vyplněná žádost se všemi příslušnými přílohami.

Postup přijetí zájemců

Zájemci o poskytnutí sociální služby azylového domu se hlásí osobně (přímým jednáním, telefonicky), písemně nebo v zastoupení (dotaz sociálního odboru, rodiny, přátel). Základní informace (specifikace poskytované služby, vymezení cílové skupiny, délka pobytu, informace o úhradě za službu) může poskytovat sociální pracovník azylového domu nebo vedoucí azylového domu také telefonicky, příp. emailem. Následně je zájemkyně pozvána sociálním pracovníkem azylového domu k návštěvě zařízení, kde proběhne tzv. jednání se zájemcem o sociální službu, z něhož je pořízen písemný záznam. V rámci tohoto jednání si obě strany vyjasní, co zájemce od služby očekává, co nabízí zařízení a jakým způsobem bude služba poskytována. Zájemce/zájemkyně obdrží žádost o poskytnutí sociální služby přímo od sociálního pracovníka Azylového domu, kterou po řádném vyplnění odevzdá zpět k rukám sociálního pracovníka. Žádosti jsou projednávány na pravidelných pracovních poradách sociálních pracovníků a vedoucího AD. V případě uvolnění ubytovací jednotky v zařízení je se schválenou žadatelkou jednáno o konkrétním termínu nástupu do azylového domu. Žadatelka by měla pravidelně, minimálně 1x měsíčně projevit zájem o evidování její žádosti. 
Odmítnutí zájemce o poskytnutí služby je definitivní pouze v případě, že nesplňuje podmínky k přijetí. Zamítnutým žadatelkám můžeme poskytnout poradenskou pomoc (např. doporučení poskytovatele jiné vhodné sociální služby).

 

Oblast působnosti pracoviště dle registrace sociální služby:

 • druh služby: azylový dům pro matky s dětmi,
 • kapacita: 9 ubytovacích jednotek (maximální počet 9 matek s dětmi)

Kontaktní informace:

Název pracovištěCentrum sociálních služeb Praha - Azylový dům pro matky s dětmi
Adresa pracoviště: Jasmínová 2904/35, 106 00 Praha 10 - MAPA
Vedoucí pracoviště:
Bc. Lada Kellnerová
Telefon na vedoucího pracoviště: 272657058
E-mail na vedoucího pracoviště:
lada.kellnerova@csspraha.cz
Sociální pracovnice :

Bc. Jana Moravcová

Tel. 272657058

e-mail: jana.moravcova@csspraha.cz

 

Kontaktní telefon - recepce: 272657058
 

Dopravní spojení - MHD

 • ze stanice metra "A" Skalka busem 177 na zastávku Sídliště Zahradní Město, 
 • busem 195, 138 na zastávku Centrum Zahradní Město.

Formuláře ke staření ZDE