Azylový dům pro ženy

Azylový dům pro ženy (dále jen AD) je zařízením sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jedná se o službu sociální prevence dle §53 a je dále vymezen jako azylový dům dle §57.

AD poskytuje pobytovou službu na adrese Šromova 862/3, Praha 14.

Obecný popis základní poskytované služby

Posláním AD je poskytnout dočasné ubytování ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální nebo životní situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Sociální služba poskytovaná v AD vychází z individuálních potřeb uživatelek, motivuje je k tomu, aby aktivně řešily svou nepříznivou sociální situaci. Výše uvedená sociální služba nabízí uživatelkám takovou podporu, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí schopnosti uživatelky a snižuje její závislost na poskytované službě. Jako příklad můžeme uvést podporu při hledání zaměstnání nebo ubytování, komunikaci s úřady a jinými institucemi nebo pomoc při zprostředkování kontaktu s institucí, která může napomoci k řešení nepříznivé sociální situace, ve které se uživatelka nachází.

Specifikace poskytované sociální služby

AD poskytuje pobytovou službu, která vytváří systém pomoci osobám v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Cílem služby je pomoci uživatelce se maximálně zapojit s ohledem na její nepříznivou sociální situaci do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a podpořit ji v takovém stylu života, který je ve společnosti považován za běžný.

AD poskytuje:
 • základní sociální poradenství - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí
 • ubytování na dobu určitou, standardní doba ubytování je 1 měsíc, tuto dobu lze však prodloužit a to obvykle na 3 měsíce za předpokladu, že uživatelka aktivně řeší svou nepříznivou sociální situaci
 • zajištění pravidelné výměny ložního prádla
 • možnost přípravy vlastní stravy
 • umožnění hygieny
 • vytvořené podmínky pro úklid ubytovacích jednotek a společných prostor
 • možnost využití automatické pračky za poplatek
 • využití sušáku na prádlo a žehličky (zdarma)

Doplňkové poskytované služby:

 • možnost sledování televize ve společné Kulturní místnosti
 • možnost využití služeb dalších specializovaných pracovišť CSSP

Komu je služba určena?

 • ženy starší 18-ti let
 • ženy, které jsou v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení

Podmínky k přijetí do AD:

 • jsou občany EU, přednostně ČR
 • zájemkyně jsou hlášeny k trvalému pobytu v ČR, přednostně na území hl. m. Prahy
 • jsou schopny prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, příp. náhradním dokladem totožnosti nebo cestovním pasem
 • přicházejí na základě doporučení sociálního kurátora, sociálního pracovníka, případně organizace s kterou spolupracují na řešení své nepříznivé sociální nebo životní situace
 • nepotřebují z důvodu zhoršeného zdravotního stavu trvalou pomoc jiné fyzické osoby
 • netrpí infekčním onemocněním (před podpisem smlouvy je nutné doložit lékařskou zprávu) - netrpí duševním onemocněním nebo psychickou poruchou, která by vyžadovala pobyt ve zdravotnickém zařízení
 • jsou schopny při uzavírání Smlouvy o poskytnutí sociální služby složit vratnou zálohu ve výši 200,- Kč a současně předem uhradit prvních 5 dní pobytu částkou ve výši 500,- Kč - budou schopny řádně hradit poplatky za ubytování

Postup přijetí do AD:

 • zájemkyně o ubytování vyhledá svého sociálního kurátora nebo sociálního pracovníka s nímž spolupracuje na řešení své nepříznivé situace
 • sociální kurátor nebo sociální pracovník kontaktuje sociálního pracovníka AD a v případě volné kapacity zprostředkuje přijetí zájemkyně (dojedná termín nástupu do AD)
 • zájemkyně o ubytování se dostaví do AD v předjednaném termínu
 • před uzavřením Smlouvy o poskytnutí sociální služby zájemkyně doloží aktuální lékařskou zprávu o bezinfekčnosti a doklad o totožnosti, zaplatí min. výše uvedený poplatek za služby
 • AD se zájemkyní o ubytování uzavře Smlouvu o poskytnutí sociální služby

Ceník poskytovaných služeb:

 • vratná kauce 200,-Kč,
 • ubytování 100,-Kč/den,
 • použití automatické pračky 20,-Kč/1 praní (nezahrnuje prací prostředek).

Oblast působnosti pracoviště dle registrace sociální služby:

 • druh služby: azylový dům pro ženy,
 • kapacita: 14 lůžek

Kontaktní informace:

Název pracovištěAzylový dům pro ženy
Adresa pracoviště: Šromova 862/3, 198 00 Praha 9 MAPA
Vedoucí pracoviště:
Martina Majerová, DiS.
Telefon na vedoucího pracoviště: 604390861
E-mail na vedoucího pracoviště: martina.majerova@csspraha.cz
Sociální pracovnice:
Kateřina Zengerová, DiS.
Telefon na sociální pracovnici: 731056738
E-mail na sociální pracovnici: katerina.zengerova@csspraha.cz
Kontaktní telefon - pevná linka: 296182063

Provozní hodiny

Příjem uživatelek dle předchozí telefonické domluvy prostřednictvím sociálního kurátora nebo sociálního pracovníka v časech:
Pondělí - pátek 9:00 - 15:00 hodin (12:00 - 12:30 hodin - polední přestávka)

Dopravní spojení - MHD:

ze stanice metra „B“ Rajská zahrada 10 minut pěšky dle ukazatelů na Azylový dům Šromova