• Nacházíte se zde:
 • Pracoviště
 • Azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS

Azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS

Azylový dům s ošetřovatelskou službou (dále jen ADOS) je zařízením sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jedná se o službu sociální prevence dle §53 a je dále vymezen jako azylový dům dle §57.

Popis poskytované služby

Posláním ADOS je poskytnutí pobytové a ošetřovatelské služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a zhoršeným či nepříznivým zdravotním stavem. Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší či osoby ohrožené sociálním vyloučením starší 18 let se zhoršeným či nepříznivým zdravotním stavem, a to muži i ženy.
Zařízení disponuje kapacitou 26 lůžek. Strava je klientům podávána 4x denně. Pobyt v ADOS je na dobu určitou. Délka pobytu je určena pracovníky ADOS dle aktuálního zdravotního stavu klienta - maximálně na 3 týdny.
Podmínkou pro přijetí do zařízení je plná soběstačnost klienta - případně jen minimální potřeba asistence druhé osoby např. při uskutečňování osobní hygieny, platný doklad totožnosti (případně náhradní doklad, nebo ztotožnění českou nebo cizineckou policií u cizinců), nulová tolerance alkoholu, osoba se nemůže stát uživatelem proti své vůli.
Po dobu pobytu v ADOS je uživatel služby povinen podrobit se lékařským/zdravotním prohlídkám odborným personálem, které jsou individuálně stanovovány personálem dle aktuálního zdravotního stavu klienta, dodržovat ordinace lékaře a další povinnosti vedoucí ke zlepšení uživatelova zdravotního stavu a naplnění efektivnosti pobytu v ADOS.
Azylový dům s ošetřovatelskou službou je určen uživatelům v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a zhoršeným či nepříznivým zdravotním stavem, závažnost zdravotních problémů však nevyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení. Cílem tohoto zařízení je poskytnout klientům důstojné podmínky v době jejich zhoršeného či nepříznivého zdravotního stavu. Nejčastějším důvodem pobytu v ADOS jsou akutní stavy (např. laryngitida, viróza, kožní defekty, rekondiční pobyt po chirurgickém výkonu). To co si "běžný" člověk vyleží doma, to osobám bez přístřeší poskytuje ADOS.
Ošetřovatelskou činnost provádějí zkušené zdravotní sestry a sanitářky, během dočasného pobytu v ADOS klienti úzce spolupracují se sociální pracovnicí ADOS. Základními činnostmi ošetřovatelského personálu je poskytování hygienicko-ošetřovatelské péče v souladu s kompetencemi zdravotních sester, pomoc a dohled při osobní hygieně, podávání léků a mastí, edukace klientů v oblasti hygienicko - ošetřovatelské a v oblasti zdravotního stavu klientů. Klienti jsou vedeni k samostatnosti, edukováni o svých zdravotních obtížích s cílem, aby si stabilizovaný zdravotní stav i nadále udrželi i po propuštění z ADOS.

Zásady ADOS:

 • Dodržování základních lidských a občanských práv
 • Individuální přístup k uživateli
 • Princip spolupráce
 • Princip změn
 • Ochrana osobních dat a citlivých údajů
 • Slušnost a neúplatnost
 • Zásadní, citlivý a rovný přístup k uživatelům sociální služby
 • Budování nezávislosti uživatele na službě
 • Týmová spolupráce
 • Odbornost poskytované služby
 • Respektování vlastní volby uživatele

Ceník poskytovaných služeb:

 • pobyt i strava je klientům poskytována zdarma.

Postup přijetí do ADOS

Pobyt klienta v ADOS je možný pouze po předchozí domluvě s pracovníky ADOS. Domluvit možnost nástupu klienta do ADOS je možné telefonicky na tel. 734 182 686 (po - ne včetně svátků, 8:00 - 16:00 hodin). Pobyt domlouvá kurátor, sociální pracovník, zaměstnanec jiného sociálního zařízení či nemocnice apod. Bez předchozí dohody o nástupu klienta do ADOS není klient do zařízení přijat.

Kontaktní informace:

Název pracoviště Azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS
Adresa pracoviště: Šromova 861/1, Praha 14 - Černý Most, 198 00
Vedoucí zařízení:
Jana Reichlová
Tel.: 604695223
jana.reichlova@csspraha.cz
Sociální pracovnice:
Kateřina Bavorová
Tel.:
734182687
Příjem klientů :
Tel.: 734182686 (po - ne včetně svátků, 8:00 - 16:00 hodin)

Provozní hodiny

Domluvit možnost nástupu klienta do ADOS je možné telefonicky na tel. +420 734 182 686 (po - ne včetně svátků, 8:00 - 16:00 hodin). Pobyt domlouvá kurátor, sociální pracovník, zaměstnanec jiného sociálního zařízení či nemocnice apod. Bez předchozí dohody o nástupu klienta do ADOS není klient do zařízení přijat.