• Nacházíte se zde:
  • Služby
  • Sociální poradenství

Nepřehlédněte!

Adresář služeb 2016

    Adresář služeb pro seniory

--------------------------------------

loď Hermes 3D prohlídka

    3D prohlídka lodi Hermes

         (klikni na tlačítko)

 

 

Sociální poradenství

Sociální poradenství může být poskytováno ve dvou formách - jako základní sociální poradenství nebo jako odborné sociální poradenství.

Základním sociálním poradenstvím se rozumí poskytování potřebných informací o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení. Základní sociální poradenství je obsaženo ve všech druzích sociálních služeb jako základní činnost, kterou jsou poskytovatelé sociálních služeb povinni vždy zajistit.

Odborné sociální poradenství se zaměřuje na specifické potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob.

Informační a poradenské centrum Kontakt

Sociálně právní poradna